Legea nr. 2/1968, republicată în 1981

Sari la navigare Sari la căutare

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în 1981


BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Nr. 54-55 DIN 27 IULIE 1981
L E G E
NR. 2 DIN 16 FEBRUARIE 1968, REPUBLICATĂ
Privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1981.

        Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

        Art. 1. - Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.

        Art. 2. - Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.

        Art. 3. - Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.

        Art. 4. - Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.

        Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.

        Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.

        Art. 5. - Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească a localităților rurale.

        Satele în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.

        Art. 6. - Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.

        Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane.

        Art. 7. - Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanța pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.

        Art. 8. - Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.

        Art. 9. - Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile reședințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexă la prezenta lege.

ANEXA 1
ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚE