Frontierele românilor/Indicele publicațiilor și documentelor citate în text

Sari la navigare Sari la căutare
Glosar Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Indicele publicațiilor și documentelor citate în text.


A[modifică]

 • Act de danie al Voevodului Radu Mihnea, traducere Ilie Bărbulescu – IV,
 • Aestethics in Science, Howard Gruber – II,
 • Agrocensus CSU (1996) – II,
 • Antik-romanische Kontinuitaet in Donauraum, P.Wiesinger – V,

B[modifică]

 • Basic Writings, antologie, autor Martin Heidegger – III,

C[modifică]

 • Caietele de Note ale lui Darwin cu privire la Transmutația Speciilor.
  • Partea I-a (iulie 1837- februarie 1838) – II, V,
  • Partea III, caietul al treilea (15 iulie-2octombrie 1838) - V,
  • Partea IV, caietul al patrulea (octombrie 1838-10 iulie 1839) – III, V,
 • Capitalul, Das Kapital, Karl Marx – II,
 • Catagrafia Austriacă (1737) – VII,
 • Catagrafia oficială de toți boierii Țării Românești (1829), publicată de Ion C.Filitti, este bazată pe documentul de Arhivă Națională: “Delă pentru catagrafia boierilor caftanlâi, după cererea prezedentului Comitetului din București. Leat 1829 Septemvrie 11”. Președintele Comitetului București, era la acea dată generalul Rus Jeltuhin – IV, V,
 • Cererea de reorganizare și închinare a Țărilor Românești față de Rusia – VII,
 • Chira Chiralina, Panait Istrati – IV,
 • Confessions, J.J.Rousseau – VII,
 • Constantin Vodă Brâncoveanu, Șt.Ionescu, P.I.Panait – VII,
 • Constitution, articol scris de Constantin Mavrocordat în ‘Mercure de France’ – VII,
 • Constituția României Mari, (26 martie 1923) – Prefață,
 • Constituția Statelor Unite ale Americii (1787) – I,
 • Cronica lui Ion Neculce – VI, VII,
 • Cronicele moldovenești – VI,
 • Cronici turcești privind Țările Române, Mihai Guboglu – IV,

D[modifică]

 • Darwin’s Diary of the Voyage of the HMS Beagle, Barlow Nora – III,
 • (The) Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Charles Darwin – II,
 • Descriptio Moldaviae (1716), Dimitrie Cantemir – VI,
 • Despre rumâni, Constantin Giurescu – V, VI,
 • Despre Starea Soțială, a Muncitorilor Plugari în Principatele Române în Deosebite Timpuri, Nicolae Bălcescu – VI,
 • Die Verschworung der Securitate, Antonia Rados (Hamburg 1990) – II,
 • Din viața familiei Ion C.Brătianu, Sabina Cantacuzino – VI,
 • Diplomă (nu s-a păstrat) din 30 ianuarie 1689, emisă de Sf.Imperiu Roman, acceptând actul de vasalitate al lui Șerban Cantacuzino; ulterior cade în desuetudine – VII,
 • Diplomă emisă de Ludovic I d’Anjou, către Brașoveni, de scutire de vamă pe un coridor prin Bărăgan până la Dunăre, mărginit de râurile Ialomița și Siret – VI,
 • Diplomă Leopoldină (I-a, 1691) prin care Transilvania devine Țară a Sf.Imperiu – VI,
 • Diplomă Leopoldină (II-a, 1699) prin care Clerul Unit Greco-Catolic, este eliberat de iobăgie, scutit de dări, dijme, posibilitate de înobilare – VI,
 • Documente Turcești privind Istoria României, Mustafa A.Mehmed – IV, VII,

E[modifică]

 • Ecloga lui Leon al III-lea Izaurianul – V,
 • Emile ou Traite de l’Education, J.J.Rousseau – I,
 • (The) End of History and the Last Man, Francis Fukuiama – I, II,
 • (The) End of Philosophy and the Task of Thinking, Martin Heidegger – III,
 • Essay on the Principle of Population (1798), Malthus Thomas Robert – VII,
 • (The)Expression of the Emotions in Man and Animals, Charles Darwin - III,

F[modifică]

 • Familiile Boierești Române, Octav-George Lecca – VII,
 • Figuri Bizantine, Charles Diehl – V,
 • From Freedom to Slavery. The Rebirth of Tyranny in America, Gerry Spence – II,
 • (Die) geheime Geschichte der Mongolen (Istoria secretă a Mongolilor) E.Haenisch – V,
 • Geneza Statului în Evul Mediu românesc, Șerban Papacostea – VI
 • Gesta Hungarorum, Anonymus notarul Regelui Bela III – V,

H[modifică]

 • Harta Stolnicului Constantin Cantacuzino, Constantin Giurescu – VII,
 • Histoire des Etats Balcaniques, Nicolaie Iorga – V, VII,
 • Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae (1716), Dimitrie Cantemir – VI, VII,
 • (The) History of the Mongol Conquest, J.J.Saunders - V.
 • (A) History of Russia, Bernard Pares – V,
 • Humani Generis, Mesaj (1996) al Papei John-Paul II, către Academia Pontificală – II,

I[modifică]

 • Ialomița, antologie, coordonator Răzvan Ciucă – IV, VI, VII,
 • Ion Iliescu. Biografia secretă. Vladimir Alexe – II,
 • Istoria Balcanilor , Barbara Jelavich – VI,
 • Istoria Românilor, Iosif Constantin Drăgan – IV,
 • Istoria Românilor, Vlad Georgescu – V, VII,
 • Istoria Turcilor, Mustafa Ali Mehmed – VII,
 • Istoria Țării Românești de la Octombrie 1688 până la 1717, Constantin Grecescu – VII,

J[modifică]

 • Jurnal de la miezul nopții, Boris Yelțin – II,
 • Jurnalul Național, din 6 octombrie 2004, pp.6-7 – II,

K[modifică]

 • Khruschev on Khruschcev, Serghei Khruschcev – I, II,
 • Koreea divizată (National Geographic) , Michael Yamasuta și Tom O’Neill – I,

L[modifică]

 • Legătura lui Mihai Viteazul.., Constantin Giurescu – VI,
 • Legea funciară, Republica Cehoslovacă (1991 și 1992) – II,
 • Legea pentru reglementarea situației juridice, a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, nr.112/25 noiembrie 1995 – II,
 • Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, nr. 213/1998 – VII,
 • Legea reformării cooperativelor, în Republica Cehoslovacă, în 1991 – II,
 • Letopisețul Cantacuzinesc – VI,
 • Leviathan , Thomas Hobbes – I,
 • Libertatea în sens putinian , Vitali Tretiakov – II,
 • (The) Life and Evil Times of Nicolaie Ceaușescu, John Sweeney - II,

M[modifică]

 • Magna Cartă Poloneză (Piatkow 1496), leagă țărănimea de pământ – VI,
 • Manifestul Comunist (Londra 1848) , Karl Marx – II,
 • (A) Manual about Schleswig-Holstein, coordonator Martin Tretbar-Endres – V,
 • Marile migrații din estul și sud-estul europei în secolele IX-XIII, V. Spinei – V.
 • Marile Probleme ale Istoriei Bizantine, Charles Diehl – V,
 • Mercure de France – VII,
 • Modern Science, Metaphysics and Mathematics, Martin Heidegger – III,

N[modifică]

 • National Geographic – I,
 • Nizam-i Djedid, Noua Ordine decretată în Turcia (1792), cauza revoltei ienicerilor – VII,
 • Notitia Dignitatum (400) – IV,
 • Noul Testament: 4 Evanghelii secolul I; scrisorile Sf.Pavel (49-62) și alții (64-120) – II,
 • Novele, legi bizantine (secolul X), care opreau vânzarea loturilor militare – V,
 • Nusretname, Cartea Victoriilor, din antologia: Cronici turcești…, Mihai Guboglu – VII,

O[modifică]

 • (The) Oak and the Calf, Stejarul și juncanul. Alexander Solzhenitsyn – II,
 • (The) Observer, sponsorul lui J.Sweeney: The life and evil times of N.Ceaușescu – II,
 • On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Charles Darwin – II,

P[modifică]

 • Pactul Molotov-Ribbentrop – II,
 • (The) Philosophy of History, GWF Hegel – I,
 • (The) Philosophy of Right, GWF Hegel – I,
 • Populația Țării Românești în ajunul reformelor lui C. Mavrocordat, Ș.Papacostea – VII,
 • Povest’ vremenich let, povestea vremurilor de demult, cronică kievană – V,
 • Pregătirea sectorului agricol Ceh, la intrarea sa în UE, […]. Jiri Netic – II,
 • Privatizarea și reformarea vechilor ferme de stat din Rep. Cehă, Iaroslav Brom – II,
 • Pseudokynegheticos, Alexandru Odobescu – IV,

Q[modifică]

 • (The) Question concerning Technology, Martin Heidegger – III,

R[modifică]

 • Războaiele dintre Ruși și Turci, A.D.Xenopol – VII,
 • Regulamentul Organic, punerea în aplicare a fost făcută în anul 1832 – VII,
 • Restructurarea Agriculturii și Tranziția Rurală în România, Dinu Gavrilescu – II,
 • Rolul câmpiei în concepția lui..Constantin Brâncoveanu, Radu S.Ciobanu – IV, VII,
 • (The) Roman Emperors, a Biographical Guide to the Rulers of the Imperial Rome 31 B.C. – A.D. 476, Michael Grant – V,
 • Romanitate și Istorie, Ileana Oancea – V,
 • Românii și Ungurii, antologie, A.D.Xenopol – VI,
 • Rossiskaia Gazeta – II,
 • Ruskaia Pravda – V,

S[modifică]

 • Să nu mai fie șerbi în Anglia, Radu Manolescu – VII,
 • Scânteia Poporului, ediție unică pe 23 decembrie 1989: “Protestul nostru era îndreptat în contra lui Ceaușescu”. – II,
 • Scientific American – II,
 • Science and Nature – III,
 • (The) Second Treatise of Government, John Locke – I,
 • Sisteme de cultură..în Țara Românească și Moldova în sec.XVIII, Const.Șerban – VII,
 • (The) Slavs in European History and Civilisation, Francis Dvornic – IV, V,
 • Stalin, a Political Biography, Isaak Deutscher – II,
 • Statutul celor ce lucrează (1349), edict promulgat de Regele Eduard III (1312-77) al Angliei (1327-77), prin care încearcă legarea șerbilor de glie – VII,
 • Statutul dezvoltător al Convenției de la Paris (Statutul lui Cuza) – VII,
 • (The) Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, mariner, Daniel Defoe – I,
 • (The) Structure and Distribution of Coral Reefs, Charles Darwin – V,
 • Studii de Istorie C.Giurescu, antologie de Dinu Giurescu – V, VII,
 • Studiu introductiv la memoriile Sabinei Cantacuzino: Din viața familiei Ion C.Brătianu, Dr.Simion Elisabeta – VI,
 • Study in Balkan Civilisation, Traian Stoianovici – V,
 • Stupul care zumzăie, Bernard Mandeville – VII,

T[modifică]

 • Thus Spoke Zarathrusta, Frederik Nietsche – I, II,
 • Time Magazine – II,
 • Totalitatea Statelor, cronică turcească scrisă de Munenggibași – IV,
 • Transilvania, revista.., – VI,
 • Tratatele de Pace, cu care s-a terminat Primul Război Mondial sunt:
  • Germania la Versailles la 28 iunie 1919 - Prefață,
  • Austria la St.Germain la 10 septembrie 1919 – Prefață,
  • Bulgaria la Neuilly la 27 noiembrie 1919 – Prefață,
  • Ungaria la palatul Trianon d la Versailles la 4 iunie 1920 – Prefață,
  • Turcia la Sevres la 20 august 1920, ulterior la Lausanne la 24 iulie 1923 - Prefață,
 • Tratatul despre Edificii, Procopius din Cezareea – V,
 • Tripartitum Opus.., Istvan Werboczy; Constituția Transilvaniei (1514-1848) – VI,

U[modifică]

 • Unelte agricole în comerțul extern clujan( prima ½ a secolului XVII) Fr. Papp – VI,
 • Unelte și arme de silex, piatră, os, corn, lut ars și aramă, specifice aspectului Stoicani-Aldeni, Ion T.Dragomir – VI,
 • Ungurii, Paul Lendvai – V, VI, VII,
 • Unio Trium Nationum, Ungurii se angajează să dea ajutor militar Sașilor și Secuilor în contra Turcilor, iar Sașii și Secuii să dea ajutor militar în contra Românilor – VI,

V[modifică]

 • (The) Variations of Animals and Plants under Domestication, Charles Darwin – II,
 • Vechimea rumâniei în Țara Românească și legătura lui Mihai Viteazul, Constantin Giurescu – IV, V, VI,
 • Vechiul Testament – II,

W[modifică]

 • Wealth of Nations, Bogăția Națiunilor, Adam Smith (1776) – VII,


▲ Începutul paginii.


Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.