Frontierele românilor/Glosar

Sari la navigare Sari la căutare
Indicele denumirilor geografice Frontierele românilor de Alexandru Gabriel Filotti

Glosar.
Indicele publicațiilor și documentelor citate în text
A[modifică]

 • Abolirea șerbiei fără împroprietărire – efectuată de C. Mavrocordat – era o reformă imperfectă întrucât îl transforma pe șerb (rumân, vicin,iobag) în țăran clăcaș, iar moșiile în proprietăți imperfecte, deoarece se menținea obligația acordării de teren țăranului.
 • Acidul Dexosiribo Nucleic - Dawkins afirmă: "ADN doar există", înțelegând prin aceasta că este la fel cu ființele umane: fără milă și egoiste
 • Adăpost și hrană - nevoile de bază ale omenirii.
 • Adevărul - cotidian românesc.
 • Ad hoc - în acest scop.
 • Ageometretos medeis eisito (αγεωμετρητος μηδεις εισιτω) – Nimeni care nu are o bună înțelegere pentru matematică nu ar trebui să fie lăsat să intre aici – Inscripție deasupra intrării în Academia lui Platon
 • Alodiu - proprietate fără sarcini, deci "perfectă".
 • Al Quaida - organizație teroristă arabă.
 • Anopheles - specie de țânțar transmițător de malarie.
 • APCE - Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
 • Aratrul - plug roman, simetric și fără cormană.
 • Atolii de mărgean - corali.
 • Audiatur et altera pars - ascultă și părerea altora.
 • Augustus - seniorul rang din cadrul Tetrarhiei Romane din secolele III-V.
 • Ayanii - proprietari funciari (boieri), proveniți în special dintre ieniceri îmburgheziți. La sfârșitul secolului XVIII, întrețineau armate de mercenari și dețineau puterea locală în sate și cetăți. Fenomenul ayanlîk –ului – de fapt atomizarea Imperiului Otoman – reprezenta Faza I din orice criză cu caracter politic.

B[modifică]

 • Baciul - figura centrală din stână. Conducerea stânii, este încredințată aceluia dintre membrii vârstei a doua, recunoscut de ceilalți drept cel mai capabil. Are și sensul de unchi, deoarece stâna este deobicei formată dintre rudele cele mai apropriate.
 • Balimeze - tunuri de mare calibru pentru asaltarea cetăților.
 • Basileus - împărat, a dat naștere numelui propriu Vasile.
 • Bași - terminație din limba turcească, având sensul de conducător.
 • Baterea parului - expresie populară pentru înființarea unui sat
 • Batog - o nuia cu un diametru de 1-2 cm, cu care erau bătuți spionii și prizonierii.
 • Bătăușii - ceata celor care cu ajutorul zgomotului, mână vânatul spre vânător.
 • Beagle - numele corăbiei cu care Darwin a călătorit 5 ani în jurul lumii.
 • Bey cu două tuiuri - rang turcesc, atribuit domnilor Români.
 • Beylerbey - Beyul beylor, demnitate acordată conducătorului unui pașalâc.
 • Bluff – însușire genetică, la om și animale.
 • Boierii - castă militară la Bulgari, Ruși și Vlahi (Români). La Bulgari, boierii, au dispărut din istorie (1383) în momentul transformării Bulgariei în pașalâc. La Ruși, boierii, au dispărut din istorie (1672), când Petru I cel Mare, a decretat raderea bărbilor și a acordat titluri nobiliare occidentale. La Români, boierii, au dispărut din istorie (1830) la apariția Regulamentului Organic: ".. în loc de boierii cu caftan care înobilau, cinuri personale, conferite cu brevete (pitace), în care fiecare putea, pentru merite reale sau închipuite, să fie înaintat, dar numai din treaptă în treaptă" . (Citat din: Catagrafie oficială de toți boierii Țării Românești, publicată de Ioan C. Filitti)
 • Boieri, nobili/șerbi, rumâni, vicini, iobagi - relație socială sau diviziune a muncii, în teritoriile locuite de Vlahi, proces început în secolele IX-X și terminat în secolele XIII-XIV
 • Brain washing - convingere, obținută prin repetiție și lipsa unei alternative
 • Bushel - unitate de măsură american = 2150.42 cu.ins.; britanic= 2219.36 cu.ins


C[modifică]

 • Caimacam - demnitar care ocupă o funcție în calitate de interimar
 • Cartea de Hotărnicire - echivalentul punerii în posesie după legislația actuală (2005)
 • Cavaler (Sf. Imperiu Roman), sinonim cu Caballarioi (Imperiul Bizantin) și Voinici (la regatele Slave), a început în secolul X ca o profesie militară, un călăreț înzăoat mercenar care nu poseda o feudă, și al cărui titlu, deoarece nu se însura, nu era ereditar. În secolul XI, dintre acești cavaleri o parte au evoluat ca feudali ereditari, iar în țările catolice alții au întemeiat Ordine militare, care posedau feude în titlu colectiv. Cu apariția armelor de foc, cavaleria în armuri, a ieșit din uz, așa că ultimii cavaleri în secolul XVI, pentru a putea împărți averea Ordinului, au îmbrățișat Reforma Religioasă.
 • Cazaci - împroprietărire militară, specifică Imperiului Țarist Rus.
 • Cezar - rangul junior în cadrul Tetrarhiei Romane din secolele III-V.
 • Churka - instrument din India pentru egrenarea bumbacului.
 • Ciftlik - suprafață care putea fi lucrată cu o pereche de animale; moșie (cift = ).
 • Cilibiu - distins, cult, inteligent.
 • Ciocoi - boieri în sens peiorativ.
 • Cisluit - înregistrat.
 • Civerturi - sferturi.
 • Codul genetic - ansamblul informațiilor genetice cuprinse în ADN (Acidul Dexosiribo Nucleic); James Watson: “.. un limbaj scris cu un alfabet compus din patru litere: A(ade-nină, C(citozină), G(guanină), T(tiamină)”. Universalitatea limbajului, este consecința faptului – descoperit de Darwin – că toate speciile provin din specii preexistente. “Există astăzi suficiente date, care demonstrează că acesta este sistemul care asigură viața și ereditatea tuturor organismelor actuale și se afirmă că acest sistem dăinuiește de cel puțin (5.10) la puterea a 8-a, ani”. (Woese et al. 1966).
 • Coelenteratele - Polipi
 • Colhoz - unitate agricolă colectivizată Stalinistă.
 • Comunismul - o mișcare socială și politică, bazată pe interpretarea istoriei de către Karl Marx, și care urmărește să instaureze comunismul prin mijloace criminale de masă gaură neagră în istoria omenirii, o perioadă de involuție (1917- 91)
 • 'Conservatorism - o filozofie politică în care schimbările se produc datorită evoluției.
 • Contract - Constituție, propusă de T.Hobbes: oamenii "să renunțe la toate drepturile lor și să se mulțumească, cu atâta libertate, câtă libertate le-ar acorda ei însăși celorlalți".
 • Cooperativă Agricolă de Producție - CAP (1947-1990) - un colhoz românesc.
 • Coralii - trăiesc la suprafața oceanelor, și formează recifi și atoli, prin stratificarea scheletelor lor, după moarte, în ape oceanice puțin adânci.
 • Coran (650-6) - revelație de la Alah, primită de Mohamed.
 • Cormană - piesa plugului asimetric care răstoarnă brazda.
 • Cotton Gin (1792) - mașină de egrenat bumbacul; productivitate 50 lb./zi.
 • Criza politică - este de fapt ‘lupta tuturor în contra tuturor’. Se compune din patru faze: I atomizarea societății; II căutarea primului om, a salvatorului, în fapt a despotului ; III strângerea rândurilor în jurul despotului, eventual lupta pentru cucerirea puterii; IV des-potul și erarhia nou instalată, promulgă legile noii ordini .. până la următoarea criză politică, alegeri sau revoluție.
 • Criza de suprapopulare - Omul s-a născut liber, ca orice alt organism viu, care este în stare să se hrănească și să-și găsească adăpost singur. Suprapopularea, a determinat creșterea gradului de interdependență și deci, ca o consecință directă, scăderea gradului de libertate individuală. Suprapopularea este circumscrisă unei piețe economice și este funcție de ‘cererea populației’, la stabilirea mărimii căreia, factorii principali sunt: mărimea populației, nivelul calitativ al cererii și gradul de deumanizare.
 • Crize de supraproducție, Principalul rezultat al unei... este creerea instantanee a unei suprapopulări cu efect de domino și care din această cauză devine globală.
 • Cromozomii - elemente ale nucleilor celulelor, purtând genele formate din acizii dioxiribonucleici și care posedă toate informațiile necesare vieții


D[modifică]

 • Danii - Concesiuni acordate boierilor, mânăstirilor și moșnenilor.
 • Declarația drepturilor omului - libertate, proprietate, siguranța personală, și rezistența la opresiune.
 • Dere-bey - denumirea din Asia Mică, echivalentul Ayanilor din Balcani.
 • Devălmășie, proprietate în.. - indiviziune.
 • Devlet - Divan, Sfatul Țării.,
 • Dezumanizarea - fenomenul prin care omul pierde libertatea de decizie zilnică, ceea ce se întâmplă atunci când societatea este organizată altfel decât ceata de 30-50 indivizi rezultată din evoluția Vânătorului, Păstorului și a Țăranului. Prin pierderea libertății de decizie zilnică, omul este transformat în mediu înconjurător – cu aceiași valoare de decizie cu cea pe care o are, un animal sau o mașină. Libertatea de decizie pierdută de omenire este transformată în putere de decizie a erarhiilor statului și a marilor companii.
 • Diferența specifică dintre om și animal – conform teoriei evoluționiste, este mintea omenească; principala funcție a minții omenești este, obligația sau însușirea genetică de a produce în permanență: reguli politice și morale. Pe măsură ce mintea omenească descoperă noi legi naturale, el produce noi reguli politice și morale.
 • Dijma - partea, în natură, din recoltă, cuvenită proprietarului pământului.
 • Divanitul - supranume al lui Constantin Brâncoveanu, din cauza politicii sale filoturcești.
 • (Sf.)Dumitru - serbat la 26 octombrie după calendarul Gregorian, 8 noienbrie după cel Iulian.
 • Dumping - vânzarea mărfurilor pe piețele externe, sub prețul de desfacere intern.

E[modifică]

 • Epoca clasică Romană - începe în secolul IV î.e.n., atunci când plebeii au căpătat Cetățenia Romană și s-a terminat atunci când Caracalla a acordat (212) Cetățenia Romană tuturor oamenilor liberi (nesclavi) de pe întreg întinsul Imperiului Roman,
 • Etnia - o populație care posedă o limbă proprie, rezultatul unui proces evolutiv ,și care ocupă un teritoriu, în care este majoritar, ca urmare a selecției naturale, în competiție cu alte populații pentru aceleași resurse naturale,
 • Evoluția (istoria) unei societăți umane - poate fi oprită numai prin moarte. Dar dacă su-praviețuiește recunoscând superioritatea învingătorului, atunci evoluția poate fi încetinită sau să i se schimbe direcția. Dacă forța care a alterat evoluția, este înlăturată, atunci evoluția își reia cursul,
 • Evoluție, factorul timp în.., "Nici chiar Dumnezeu nu poate face două lucruri, așa dintr-o dată: un pom bătrân și un om bine crescut. Ambele trebuie să crească".

F[modifică]

 • Fascismului, esența.., este chiar aceasta : luarea în stăpânire a guvernului, de către un individ, un grup sau de oricine capabil de a exercita puterea”. Franklin D.Roosevelt.
 • Fermier - persoană care lucrează teren agricol, proprietatea sa sau arendat. Tot Fer-mier se numea și persoana care arendase, de la stat, dreptul de a colecta impozitele.
 • Fermele optime economice de subsistență - loturi de împroprietărire optime.
 • Feudal (sistemul) din Apusul Catolic al Europei, era ereditar, dar era o proprietate alodială imperfectă, deoarece era grevată de sarcini atât față de seniorul feudal cât și față de șerbul legat de glie. În Imperiul Bizantin până la cucerirea de către Turci a Constantinopolului (1453), cât și după cucerire în Imperiul Otoman, proprietatea aparținea lui dominium eminens, fiind concesionată numai posesiunea.
 • Fiscalii - funcționari ai Țarului Petru cel Mare, care născoceau noi impozite.
 • Fișpan - castelan maghiar (ju-pan > iș-pan > fo-iș-pan > fiș-pan).
 • Fondurile Agricole - Echivalentul din Cehia al Domeniilor Statului din România.
 • Friday (Vineri) - numele polinezianului, sclavul lui Robinson Crusoe.
 • Fringilla sp. - finch, cintezoi
 • Frontiera este o arie de luptă activă, unde lupta sub toate formele este încă în curs, mai este mult de făcut și o soluție nu este încă definitivă. Întrucât starea de echilibru în natură este numai starea de libertate, oriunde ca rezultat al luptei se creiază un dependent, frontiera există în continuare și va exista atâta vreme până când, se atinge starea de libertate sau moartea.

G[modifică]

 • Garduri invizibile - pe bază de laser,
 • Gazii - drept credincioși musulmani,
 • Gândul - cotidian românesc,
 • Genă - în concepția geneticii moleculare, porțiune a moleculei de ADN, care cuprinde în secvența nucleotizilor săi, informația unui anumit caracter ereditar – 20,73,79,80,
 • Geniu - extraordinară putere cerebrală, de imaginație sau de inventivitate,
 • (Sf.)Gheorghe - 23 aprilie (calendarul gregorian) și 7 mai (calendarul iulian) – 125,
 • Giambaș - negustor de animale,
 • Ground finch - cintezoi nezburător,


H[modifică]

 • Hăinire - trădare,
 • Hering roșu - caracterizare dată de Karl Marx, fenomenului evoluționist al suprapopulării – pește care neexistând în natură – este o minciună capitalistă ca și suprapopularea. Expresia a fost inventată de scriitorul William Cobbett în 1805 dintr-o poveste a unui copil mincinos.
 • Himera socialismului - Himera este definită astfel: "o parte a unui organism care este alcătuită din țesuturi de constituție genetică diferită față de rest".
 • Hoarda Mongolă - denumirea formei organizatorice (secolul XIII) de călăreți mongoli care a reușit cele mai întinse cuceriri din istoria lumii. Diviziunea muncii din cadrul hoardei nu a mers niciodată mai departe, decât diviziunea muncii dintre sexe.
 • Holocaust - omorârea a 6.000.000 evrei, de către naziști și fasciști (1940-5),
 • Holstein - rasă de taurine specializată în producția de lapte – 130,
 • Hotărnicirea din secolele XVI-XVIII, este o punere în posesie a deținătorilor moșiilor: moșieri și țărani. Deoarece moșiile sunt concesiuni din dominium eminens, Hotărnicirea este de fapt o privatizare, transferul de proprietate fiind fenomenul principal al trecerii de la feudalism la capitalism,
 • Hrisovul de întărire al hotărnicirii - echivalentul Titlului de Proprietate,

I[modifică]

 • Ienicerii (secolele XIV-XIX) - infanteriști, mercenari, organizați inițial de Murad I, dintre creștinii robiți pe câmpul de luptă. Organizația ienicerească a degenerat – pierzându-și cu totul eficiența militară – într-o pătură socială parazitară, oligarhică, îmburghezită, grefată pe Imperiul Otoman, astfel că a fost desființată.
 • Iltizam - arendare.
 • Iluminism - mișcare (secolul XVIII), care introduce filozofia bazată pe rațiune, știința bazată pe experiment și pune la îndoială dogma religioasă.
 • Imperator - mandatar al Senatului în situații de crize militare
 • Imperialism - Lenin publică (1916): Imperialismul ultima fază a Capitalismului; apoi URSS, se dovedește cel mai feroce sistem imperialist, renunțând la colonialism (1991), numai silit, ca urmare a pierderii războiului rece. Imperialismul ca fenomen biologic este explicat prin Legea lui Malthus: "există o tendință constantă, care afectează orice formă de viață, să crească dincolo de mijloacele de existență disponibile pentru ele".
 • In hoc signo vinces – Prin acest semn vei învinge.
 • Inegalitate resurselor psihice - motor al progresului omenirii.
 • Inginerie genetică - știința alterării materialului genetic, în scopul obținerii a noi caracteristici biologice.
 • Inteligența este abilitatea înăscută – deci talentul – de a intui legătura logică dintre elemente diferite și de a-și utiliza cunoștințele pentru rezolvarea situațiilor noi, puse de viață; inteligența fiind o însușire psihică omenească, la fel cum și înălțimea – spre exemplu – este o însușire fizică omenească, și amândouă, ca toate însușirile omenești, fizice sau psi-hice, sunt variabile care definesc ființa umană.
 • Inteligence Quotient (I.Q.) - Coeficientul de Inteligență
 • Interdependența (relația dominant/dominat) se creează între oameni și prin schimbul de bunuri și servicii, deoarece acestea nu sunt niciodată egale, în mod absolut.
 • Iobăgia - șerbia transilvăneană.
 • Iredentismul maghiar - mișcarea șovină din Ungaria, ai cărei partizani urmăresc anexarea unor teritorii aparținând altor state – printre care și Transilvania – deși conaționalii lor locuind în aceste teritorii se află în minoritate.
 • Ispisoace - acte de proprietate.
 • Ispravnici - echivalentul prefecților.
 • Istoria omenirii nu este altceva, decât istoria pierderii libertății omului, pe măsură ce interdependența dintre oameni crește, datorită suprapopulării. "Istoria omenirii nu este altceva decât progresul trezirii la libertate" GWF Hegel. * Izbașa - secretar.
 • Izvoade - adeverințe.

Î[modifică]

 • Împroprietărirea - cu scop militar și/sau social, a fost prima dată aplicată în Imperiul Bizantin în timpul Împăratului Heraclius (secolul VII) și a durat până la moartea Împăratului Vasile II Bulgaroctonul (secolul XI) – 147,148,

J[modifică]

 • Jacquerie - revoltă țărănească în evul mediu francez. – 164,
 • Jupanate - unități administrative în vestul peninsulei Balcanice, conduse de jupani -150,

K[modifică]

 • Khas- uri sau Has-uri - domenii agricole posedate de Sultan.
 • Kuriltai - congres al Mongolilor, în cazul unor evenimente deosebite.

L[modifică]

 • Landowners - moșieri
 • Legătura sufletească dintre femei și copii lor - Legătură de ordin genetic, cea mai puternică legătură sufletescă, din cadrul afectiv al speciei umane,
 • Legiunea Arhanghelului Mihail (1927) - Corneliu Codreanu pretindea că în timp ce se afla în închisoare, i-a apărut Arhanghelul Mihail care i-a ordonat înființarea Legiunii.
 • Leicester - rasă de oi.
 • Libertatea de conștiință - concept filozofico-religios, considerat de Teoria Evoluționistă drept o convenție între oamenim, deoarece contrazice legea fatalității genetice.
 • Limba Romanică (proto-română) - până la năvălirea (secolul VII) Slavilor, era unitară. Expresia “torna, torna fratre”, probabil că îi aparține. În secolele IX-X, apar patru dialecte: la Nord de Dunăre dialectul daco-roman, sau limba românească, iar la Sud de Dunăre, dialectele: aromân, istroromân și meglenoromân.
 • Limbajul corpului – însușire genetică, atât la om cât și la animale.
 • Limbajul la om – însușire genetică, cel mai important mijloc de comunicare si transmitere a moștenirii culturale.
 • Loess - rocă eoliană macroporoasă ,
 • Lovitura de Stat a PCUS (Moscova 23 August 1991) - având drept scop debarcarea lui Gorbaciov, dejucată de Elțân, care s-a urcat pe unul din tancurile aduse de puciști pentru reprimarea mulțimii și prin cuvântarea sa a obținut înfrățirea armatei cu mulțimea.

M[modifică]

 • Marea Schismă a Bisericii Creștine (1054) - Papa Leon IX excomunică pe Patriarhul Constantinopolului, împreună cu toți credincioșii.
 • Mascara - mascaradă.
 • Mazili - mică boierime.
 • Mânie - sentiment genetic, care contribuie cel mai mult la supraviețuire.
 • Mediu înconjurător - tot ceea ce înconjoară dar nu face parte din corpul individului, inclusiv microorganismele aflătoare pe pielea omului, precum și toți ceilalți oameni.
 • Mefruz el-Kalem ve maktu el-Kadem - Formulare în limba turcă a statutului Țărilor Românești: Ele sunt separate la Cancelarie și se interzice călcarea lor cu piciorul.
 • Megieși - hotarnici.
 • Merinos - rasă de oi.
 • Miorița - baladă păstorească.
 • Mit - obligație sau însușire genetică, de a produce explicații pentru toate fenomenele, pentru care percepția populară, nu face legături cauzale nicidecum științifice.
 • Mocani - oieri, păstori transhumanți.
 • Mocking birds - Mimus Poliglotos.
 • Morala - Darwin a scris în Descent of Man (vol I pp.88-9): "O ființă morală este aceea care este capabilă de a compara acțiunile sau motivațiile sale trecute și viitoare, și a le aproba sau dezaproba". În esență Specia umană este amorală, deoarece se constată că morala umană variază în funcție de loc și timp, fiind deci o convenție între oameni. Ceea ce este însă o obligație sau însușire genetică, este producerea de morală, în permanență.
 • Moslem - religia islamică.
 • Moșieri cu sânge albastru - apăruți prin transformarea boierilor de baștină.
 • Moșier/Țăran-clăcaș - relație socială care a înlocuit relația socială precedentă boier sau nobil / șerb, iobag, rumân, vicin, bazată pe introducerea în agricultură a celulei economice: plugul tractat de animale de muncă, și familie numeroasă, posedate de țăranul-clăcaș, ceea ce a determinat obținerea cerealelor, producție-marfă.
 • Moșiile - indiferent de apartenență, au fost ințial concesiuni, defalcate din dominium eminens. Nicio moșie nu s-a constituit prin întovărășiri.
 • Moșnenii - trăind în sate moșnenești, inițial posedând pământul în totalitate în devălmășie, din cauza înstrăinării parțiale a pământului către străini prin dote, moșteniri și vânzări, s-au transformat în sate cu caracter mixt.
 • Moștenirea genetică comună - se datorează unui strămoș comun.
 • Moștenirea materială - nu este supusă regulei: mult sau puțin dar participă cu toții.,
 • Moștenirea materială după principiul ereditar dar în linie directă - respectă legea selecției naturale și a fost principiul adoptat de civilizația Europei Apusene.
 • Moștenirea materială după principiul ereditar (os domnesc) dar prin alegeri - alterarea procesului selecției naturale adoptat de civilizația Euro-Asiatică Răsăriteană.
 • Muhtekir - acaparatori.
 • Mujicii, mojicii - șerbii din Rusia.
 • Mult sau puțin dar participau cu toții - obligație sau însușire psihologică genetică (confundată cu altruismul) – sădită în genele vânătorului – deoarece: carnea nu se putea conserva și ceata fiind în perpetuă mișcare, nici nu putea fi transportată.


N[modifică]

 • Nafacă - leafă.
 • National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) - Sondajul Longitudinal National al Tineretului. Urmărește comportarea, indivizilor al căror I.Q, a fost testat în tinerețe.
 • Național Socialismul (Nationalsozialismus), titulatură adăogată în Februarie 1920 la titulatura originală a Partidului Muncitorilor Germani (Deutsche Arbeiter Partei).
 • Națiunile Unite (1945), o organizație supranațională, creată cu scopul menținerii păcii și securității, dar și promovării cooperării economice, sociale și culturale în lume,
 • Nec plus ultra – Nu există nimic mai departe.,
 • Neocomuniști - oportuniștii din fostul P.C.R., care după executarea lui N. Ceaușescu, s-au raliat în jurul lui Ion Iliescu – în absența totală a unei opoziții democratice organizate, în vacuumul de putere creat de revoluție – au făcut ca țara să funcționeze după aceleași reguli, în contra cărora Românii au făcut revoluția anticomunistă din decembrie 1989.
 • Neonomadism - reversul sedentarizării, fenomen creat de suprapopulare.
 • Nogai - Prinț la Tătari
 • Noi nu ne vindem țara - lozincă electorală demagogico-patriotardă, care sugera salariaților din întreprinderile de stat din economie – teoria Gorbaciov – că ar fi posibil să existe o economie de piață, fără ca întreprinderile de stat să fie privatizate, și deci salariații de stat să nu lucreze "la patron". Neocomuniștii aveau nevoie de timp pentru a le face ne-vandabile internațional, pentru a le putea cumpăra ei însuși la prețuri modice.
 • Nomazi, Nomadism - opus sedentarismului
 • Nomenclatura comunistă - aristocrația comunistă.
 • Noyan - Stăpân, la Mongoli, titlu nobiliar militar și civil.
 • Nu a existat societate umană, care să nu fi fost precedată de un alt tip de societate umană - teorie evoluționistă

O[modifică]

 • Obiceiul pământului - legea nescrisă a popoarelor analfabete.,
 • Ofițerii de securitate ai regimului comunist de dinainte de anul 1989, pretind că sunt crema națiunii românești, deoarece spre deosebire de descendenții nomenclaturii PCR, ei au fost selecționați pe bază de merit din marea masă a celor cu origină sănătoasă, și nu ocupă poziții înalte în societate în baza nașterii. În realitate ei își datorează pozițiile, mono-polizării și eficienții represiunii criminale instalate și solidarității de castă mafiotă.
 • Omul este un animal social, care are preocupări politice și morale. Omul prin selecție naturală a devenit cel mai feroce Vânător al Planetei; el nu vânează solitar, ci a făcut întotdeauna parte dintr-o erarhie; în vârful erarhiei, s-a aflat întotdeauna un despot; omul din necesitate dar și pentru că i-a plăcut, s-a dedat schimbului, a speculat, s-a împrumutat, și-a plătit datoriile, a cooperat, a riscat, a blufat și a intrat în competiție.
 • Ordinea de marș conformă cu diviziunea muncii și erarhia cetei de Vânători.
 • Origină socială sănătoasă - principala armă din arsenalul luptei de clasă, care înlocuiind criteriul de merit, înlătura Selecția naturală a valorilor. Concomitent s-a născut fenomenul de corupție: origina socială cea mai sănătoasă, care la rândul său a condus la creerea castei comuniste formată din: nomenclatură, securitate și elita PCR.
 • Os domnesc - oricine a moștenit genele familiilor domnitoare, era eligibil pentru domnie, în opoziție cu moștenirea în linie directă ereditară, sex bărbătesc.

P[modifică]

 • Paleolitic - prima epocă a preistoriei, epoca pietrei cioplite.
 • Pantaloni - invenție Chineză sau Koreană, introdusă în Europa de Huni.
 • Papa - capul Bisericii Romano-Catolice.
 • Partida fanariotă - până la 1821 filoturcă, de la 1821 înainte filorusă.
 • Patrician - membru al oligarhiei Romane, care până în secolul IV î.e.n. poseda proprietatea funciară și monopoliza funcțiile sacerdotale și politice
 • (The) Pecking order - erarhia ciupiturilor
 • Perioada împăraților soldați - 235-610, conform cu istoricul Fr. Altheim.
 • Planul de Stat - pentru salariații dintr-o întreprindere, era un drept de folosință în devăl-mășie, al mijloacelor de producție pe durata Planului de Stat, în fapt o concesiune de grup medievală: Oraș, Mânăstire, Ordine, Moșneni, nu concesiuni individuale boierești.
 • Plebeii - cetățeni romani, care din secolul IV î.e.n. au căpătat drepturi civile.
 • Plugul asimetric cu cormană - inventat de Slavi (secolul VI-VII), cu tracțiune, rând pe rând, umană, animalieră și motorizată, a creat – în funcție de energia înhămată – etape revoluționare în productivitatea din agricultură, suprapopulare și deci de fiecare dată o no-uă diviziune a muncii în cadrul societăților umane.
 • Populist - caracterul reformelor lui C. Mavrocordat era.., deoarece emanciparea țăranului a fost făcută fără împroprietărire, iar sarcinile sociale grevau în continuare moșiile.
 • Portar - demnitarul domniei însărcinat cu hotărnicirea,
 • Primatele - clasa din care face parte specia Homo Sapiens,
 • Primo vivere, deinde rezonare - mai întâi să supraviețuiești, apoi să raționezi.
 • Principiile binelui, răului, morale, religioase, ideologic-politice, sau de drept, deoarece nu au nici-un suport al legilor naturale și deci sunt numai convenții între oameni, supuse deselor schimbări în funcție de schimbările mediului sub acțiunea factorului timp.
 • Principiul binelui - Ormuzd, la vechii Perși
 • Principiul răului - Ahriman, la vechii Perși
 • Privatizarea - fenomenul capitalist al trecerii proprietății deținute de dominium eminens, și concesiunile din dominium eminens, în proprietate privată deplină.
 • Privatizarea industriei și agriculturii românești – de după 1989 – a fost făcută de o birocrație ad-hoc, care pentru a da timp unei clientele politice, fără bani, de a găsi surse de finanțare, în scopul de intra în posesia averii acumulate de stat în perioada comunistă (1945 -89), a recurs la diferite inginerii financiare, dintre care principalele au fost: întârzierea privatizării și falimentarea întreprinderilor de stat, în scopul ieftenirii lor.
 • Privatizarea industriei Cehe – de după 1989 – a fost făcută prin Bursa de Valori, deoarece absolut întreaga industrie Cehă a fost distribuită populației Cehe, sub formă de acțiuni – după ce în prealabil au fost restituite toate proprietățile confiscate de comuniști – iar amatorii de cumpărare, din interior sau străini au putut cumpăra acțiunile oferite prin Bursă, în funcție de cerere și ofertă, la prețuri de piață liberă.
 • Pronia are sensul de danie ca în: 'pronia cerească'; provine fie din limba greacă direct, scris ‘pronoia’ și pronunțat 'pronia', fie prin intermediul limbii slavone scris 'pronija' și pronunțat tot 'pronia'. În limba slavonă, beneficiarul daniei se numește ‘pronijar’, care ar putea să se fi transformat în 'boier'(boiar), la Bulgari, Ruși și Români.
 • Psihometria - știința care se ocupă cu măsurarea datelor mintale,

R[modifică]

 • Rasă, subspecie - grupe a căror zestre ereditară diferă, putând fi ușor deosebiți.
 • Realitatea T.V. - post de televiziune românesc.
 • Recunoașterea valorii proprii - însușire sau obligație genetică: "este problema centrală a politicii, pentru că stă la origina tiraniei, imperialismului și a dorinței de dominație", din Francis Fukuiama, Sfârșitul Istoriei și ultimul om.
 • Reeducarea, deținuților politici din închisorile comuniste - oameni care erau deja în curs de ispășire a unor condamnări date de instanțe de judecată comuniste, dar care fără nicio bază legală, erau supuși unor metode de tortură psihice si fizice, care aveau drept scop lichidarea lor fizică înainte de eliberarea lor din închisoare.
 • Reis Effendi - Ministrul de Externe Turc.
 • Revoluția Agricolă - transformarea vânătorului în păstor, și este cel mai apropiat proces natural din evoluția speciei Homo Sapiens, care poate fi caracterizat drept creație divină, pentru faptul de necontestat, că dintre toate speciile de animale de pradă de pe întreg globul pământesc, singura specie care a făcut saltul calitativ – minunea – de la vânător la păstor este specia Homo Sapiens.
 • Revoluția Industrială și Agricolă (secolul XVIII-XIX) - a devenit posibilă, datorită inventării tehnologiei motoarelor cu aburi și a celor cu combustie internă, care a permis – prin arderea combustibililor fosili – producerea de energie și la care s-au adăogat tehnologii care au captat energia conținută în reacțiile chimice, și mișcarea apei și aerului. Alte invenții au permis transformarea energiei în lucru mecanic.
 • Roboții industriali - automatizeză procesul tehnologic, tinzând către eliminarea totală a muncii omenești. Generalizarea automatizării este o problemă de cost.
 • România Liberă - cotidian românesc,

S[modifică]

 • Sahib - stăpân,
 • Saigii - negustor de oi,
 • Saivan - în general, orice adăpost nepermanent; la Mongoli, cort.
 • Saraschiar - general comandant de corp de armată sau armată, la Turci.
 • Satul - a doua treaptă organizatorică a unei societăți umane sedentare.
 • Schismatici Greco-Ortodoxi - creștinii aparținând Patriarhei din Constantinopol, excomunicați (1054) de Papa Leon IX, odată cu Patriarhul Mihail Coerularius,
 • Sclavagismul - principala sursă de energie în era agricolă, înlocuit numai în era industrială prin alte surse de energie.
 • Sedentarizarea - fenomenul, determinat de suprapopulare, prin care majoritatea membrilor popoarelor migratoare, părăsesc viața nomadă sau transhumantă. Sedentarizarea păstorilor Vlahi în Valahia s-a numit rumânire, în Moldova vicinire, iar în Transilvania iobăgire.
 • Seducție - fenomen, din sfera selecției naturale, slujind reproducției sexuate.
 • Seimul - parlamentul polonez,
 • Selecția Naturală - un fenomen care are drept rezultat supraviețuirea celor mai corespunzători condițiilor de mediu și eliminarea celor mai puțin adaptați la mediu. Selecția natu-rală gândește, noi acționăm.
 • Sentimente de bază - Paul Eckman de la Universitatea din San-Francisco identifică 6: mânie, fericire, tristețe, deznădejde, frică sau surpriză (greu de diferențiat) și dispreț.
 • Sic transit gloria mundi – Astfel trece gloria de pe pământ.
 • Silexul - provenea din import, stare brută (prispa prebalcanică), și era fasonat local.
 • Solidaritatea - sindicat, președinte Walesa (Polonia 1980), 10 milioane membrii.
 • Sou - mică monedă de cupru, valorând a 20-a parte dintr-un franc,
 • Spahii - originar armata călare turcească, ai cărei comandanți, în calitate de mandatari ai Sultanului, deoarece acesta a menținut dominium eminens bizantin, au înlocuit – în Țările creștine transformate în Pașalâc – pe boierii autohtoni, care au fost, fie lichidați fizic, fie decăzuți în țărani.
 • Specia - un grup de plante sau animale, care se reproduce sexuat în cadrul speciei, dar care nu se reproduce sexuat cu indivizi din alte specii.
 • Spirit de corp, de partid, camaraderie, colegialitate, prietenie - manifestări genetice din sfera instinctului de consevare, create de pericole sau interese comune.
 • Stână - prima treaptă organizatorică, cuprinzând 2-4 familii, de preferință strâns înrudite, a păstorilor nomazi, transhumanți, Greci, Vlahi, Albanezi, Slavi, din spațiul Carpato-Balcanic, al căror număr, rareori depășește 30-50, adulți, copii și bătrâni.
 • Steagul - jandarmerie înființată de Constantin Mavrocordat la isprăvniciile județene.
 • Stearpă, oaie.. - denumire comună la toate etniile din spațiul Carpato-Balcanic.
 • Strateg - conducătorul militar și civil al unei Theme bizantine, echivalent vice-rege.
 • Stratioti kai kteseis - feudă militară
 • Subsistență - totalitatea nevoilor omenești, incluzând particularitățile specifice.


Ș[modifică]

 • Șerbia, șerb, iobag, rumân, vicin, mujic - un țăran care nu posedă niciun fel de mijloace de producție, dar care primește pământ, de la proprietar, pentru a-l lucra și care-i asigură subsistența. El era legat de pământ, deoarece satul, era responsabil, pentru plata dărilor. Desființarea șerbiei a pus capăt sistemului feudal.
 • Șerbi pentru toți vecii - statutul Românilor în Opus Tripartitum (1514).
 • Șleahtă - mică boierime care forma cavaleria poloneză.


T[modifică]

 • Tabu - interdicție: religioasă, politică, morală, socială, tradițională.
 • Talentul - aptitudine genetică, fără a fi atins genialitatea, care cel mai bine poate fi pus în valoare prin instruire. Talentul poate fi de natură fizică sau psihică.
 • Talmud - culegere completă a legii evreilor.,
 • Taxa bărbilor - fiecare Rus, cu excepția clericilor și mujicilor, trebuia să se bărbierească; cei care insistau să-și păstreze barba, trebuiau să plătească o taxă.
 • Tengri - cerul, reprezenta la Mongoli zeitatea supremă – 137,
 • Tetrarhia - formă de guvernământ a Imperiului Roman instaurat (286)de Diocletian, desființat (323) de Constantin I cel Mare
 • Transhumanța - oieritul în care vara oile pășunau în munți, și iarna pe câmpiile înconjurătoare. Oierii nu posedau nici pășunile montane și nici câmpiile. Cultura grâului de toamnă și ogoarele au pus capăt transhumanței.
 • Tribunii și Conții - în Imperiul Bizantin, sunt comandanții formațiunilor militare cu denumirea Bandas și Poterisai, din care în limba Română au derivat bande și potere.
 • Tribut, Tributum - impozit direct al șerbilor sau capitație.
 • Turnips - napi,

Ț[modifică]

 • Țar, Czar - împărat la: Bulgari, Ruși și Sârbi, probabil derivat din Caesar; din aceiași rădăcină lexică, probabil a derivat și: Țarat, Țară aparținând Țarului (Kneaz, Voevod, Domn); țăran, aparținând Țării; țarină aparținând țăranului – 48,123,129,
 • Țăranul clăcaș - un proletar deoarece nu poseda pământul. Dar el era un proletar imperfect, deoarece poseda în plus, pe lângă brațele de muncă, mijloacele de producție necesare punerii în valoare a pământului: atelajele de tracțiune, mașinile agricole, vehicolele de transport și cunoștințele de agricultură.,

U[modifică]

 • Urbi et Orbi – Orașului și lumii întregi

V[modifică]

 • Vakfuri - domenii agricole administrate de clerul musulman în pașalâcurile turcești.
 • Vapor - vase navigabile și locomobile, acționate de motoare cu aburi.
 • Variabilitatea - însușire de bază a oricărei însușiri biologice – este limitată – fapt demonstrat prin curba clopot.
 • Vânător - omul cel mai eficient.., este genetic înzestrat să obțină rezultate superioare altor specii prin organizarea vânătorii în cadrul cetei – nu solitar – aceasta fiind rațiunea pentru care omul este un animal social.,
 • Văcăritul - impozit impus de Constantin Brâncoveanu.
 • Vechil - administrator-procurist.
 • Vicinia - sedetarizarea Vlahilor Moldoveni.
 • Vin Moșierii - lozincă mobilizatoare, la alegerile din 20 mai 1990, pentru țăranii care se temeau să nu piardă pământul cu care fuseseră împroprietăriți.
 • Voevozi - la Români și Slavi, guvernatori de provincii.

X[modifică]

 • Xantopani Morgani Predicta, Madagascar - prezisă de Darwin, pentru că exista o orhidee cu un receptacul lung de 25 cm. care nu ar fi putut să fie fertilizată dacă nu ar fi existat o molie cu o trompă lungă de 25 cm,

Z[modifică]

 • Zaherea, zaheregiu - aprovizionare, aprovizionator,
 • Zeamete - domenii de mari întinderi repartizate spahiilor,
 • Zlotași - perceptori
 • Ziua - cotidian românesc.
▲ Începutul paginii.


PD-icon.svg Această lucrare a fost eliberată în domeniul public de către deținătorul drepturilor de autor.