Doamna lui Ieremia Movilă

Sari la navigare Sari la căutare
Doamna lut Ieremia Movilă
de Dimitrie Bolintineanu


Domna Ieremiei, reintră în Iași
Pe un car, urmată d-Eniceri trufași.
Ea perduse lupta în potriva Porței
Și acum căzuse sub mânia sorței.
Poporul, boerii, văd nepăsători
Doamna țării roabă la cotropitori.
Toți însă îi admiră rara frumusețe.
Lacrimele sale curg p-ale ei fețe;
Părul ei în bucle, raze de lumini,
Râură în unde p-al ei sân de crini.

Ea zăresce-n cale pe boerii țării.
Ascultați, le zice: - voi, fi ai trădării!
Neferici sunt domnii ce fac fapte mari
Unde țara este țară de tâlhari!
N-ați venit la luptă: ați lăsat să piară
Tronul; dar cu tronul piere-a voastră țară.
Unde-i vitejia boerilor bravi?
Nu mai sunteți nobili! Sunteți robi mârșavi.
În a mea onoare au fruntat păgânii
Chiar onoarea țării, ș-au tăcut Românii!
Pentru-această faptă blestemați să fiți,
În urmașii vostri să vă înjosiți!
Ale voastre mame de virtute pline
La păgâni s-ajungă roabe ca și mine!

Zice, dar boerii tremur ca mârșavi;
Nu mai erau nobili, ci turme de sclavi!