Poezii deosebite sau cântece de lume

Sari la navigare Sari la căutare
Poezii deosebite sau cântece de lume
de Anton Pann
Publicată în 1831


Poezii deosebite sau cântece de lume, din care, unele sânt culese de alții, iar altele originale de Anton Pann.
Tipărite în privilegiata tipografie din București 1831.

Crez că la mulți va aduce mirare pornirea mea spre a da prin tipar la lumină niște poezii ca acestea. Știut fiind însă la cei mai mulți din obște că aceste poezii de multă vreme avându-le manuscrise, unele adunate de la alții și altele chiar de mine compuse, mai tot dauna aveam silă de către prieteni, a le da izvoade, și cu aciasta mi se pricinuia zăticnire dela alte lucruri mai folositoare. Pentru ușurarea mea dar, și pentru a prietenilor mulțumire m-am îndemnat a le tipări. Priimească, mă rog de ocamdată aceste și văzând că sânt primite cu dragoste mă voiu îndemna ale da și altele.

Cuprins
 1. Cine simte înțelege
 2. Grele chinuri m-a cuprins
 3. Un comit când să arată
 4. Cerule cum nu ai milă
 5. Trist filo milo
 6. Suflet altu n-are
 7. Tinerețea-m să petrece
 8. Cine zice că amorul
 9. Tot mâhnire pentru mine
 10. Când un suflet înțelege
 11. Că ai putere
 12. Eu sânt mai mică
 13. Ceasul cel de despărțire
 14. Sus pă cer cum e o lună
 15. La doi ochi ce sânt din fire
 16. Ați fi rob îmi este fală
 17. La obrazul ce mă-nchin
 18. Oglinda când ț-ar arăta
 19. Cât e zioa de frumoasă
 20. Ochilor ajung atât
 21. Afrodită întristată
 22. În flacăra carea mă arz
 23. Firea de te a-npodobit
 24. Tirană să te numesc
 25. Cum nu socotești vr-o dată
 26. Îți arăt cu jurământ
 27. Ochișori frumoși
 28. Cu lanțurile ce le-tinzi
 29. Cine are piept să poarte
 30. Haină ești la toate
 31. Suflet hain nu-i păcat
 32. Cu inima aprinsă
 33. Pâna când nu te iubeam
 34. Pâna când ești la stat
 35. Până când un soare
 36. Tinereșe frumusețe
 37. Jurământ l-a mea iubită
 38. Osebire amară
 39. Gândesc să plec să mă duc
 40. Cum plec de la dumneata
 41. Tot de dor, de dor, de dor
 42. Cine pătimește cine
 43. Spune inimioară spune
 44. Vai de doi ce să iubesc
 45. Dragostea, fohul, de dor
 46. Vezi cu ochii, și nu-m crezi
 47. Oi să mor, ah oi să mor
 48. Mă topesc eu pentru tine
 49. Bată-l Dumnezeu d-amor
 50. Ah! o păsărică
 51. Aluniță luminătoare
 52. Munților fiți mărturii
 53. Azi râz, vorbesc și glumesc
 54. Cum ziceai că mă iubești
 55. O! Iubita mea cea dulce
 56. Stăpâna inimii mele
 57. Săgeți de foc arzătoare
 58. Primăvara cum sosește
 59. Florile cum să ivesc
 60. Cum sosește primăvara
 61. Primăvară timp frumos
 62. Primăvara cum s-arată
 63. Trecut-au primăvara
 64. Chitar-muz- armonicească
 65. Bine este totdaună
 66. D-ar fi aurul ca să poată
 67. Noi fetele vizitate
 68. Nimic nu-i ca vinu
 69. Veniți cu toții dinpreună
 70. Când bem mai mult vin
 71. O! Veselie la masăSFĂRȘIT.
TOMULU ÎNTÂIU.