Viața Românească: Volumul I, Anul I

Sari la navigare Sari la căutare
Viața Românească: Volumul I, Anul I, Numerele 1, 2 și 3 (1906)
Iași (1906) - Redacția: Str. Română 4 - Administrația: Str. Manolescu 2Tabela de materii[modifică]

Cătră cetitori[modifică]

I. Literatură[modifică]

II. Studii. Articole. Scrisori din Țările Române.[modifică]

III. Cronici[modifică]

IV. Miscellanea[modifică]

V. Recenzii[modifică]

VI. Revista Revistelor[modifică]

VII. Mișcarea Intelectuală în străinătate[modifică]

VIII. Bibliografie[modifică]

Nr.1[modifică]

N. Gane, Cum am inceput să traduc pe Dante (Amintiri) . . 8

A, Vlahuță, Datorii vechi.... (nuvelă). . . . . .15

P, Bujor, Foloasele studiului Biologiei. . . . .21

A, Philippide. Istorica și Critica literara ... .38

A. Stavri. Ursitul (versuri) ...... 46

C. Șărcăleanu. Cîntarea patimirii noastre (O. Goga) . . .50

M. Sadoveanu, Pustiul (nuvela) ...... 78

G, Ibrăileanu, De la M. Kogălniceanu la Dl. Maiorescu . . 101

C, Botez, Poezii inedite de Conachi . . . . .118

P, Nicanor & Co. Miscellanea . . . . . .130

G. I, Cronica literară (Autori și Curente) . . . .135

P,B.și Dr, P. Bogdan Cronica științifică (din țară și din străinătate) 140

I. Botez, Cronica Pedagogică (Studiul limbilor) . . . 140

C. S. Cronica internă („Foametea constantă“ și chestia agrară) . 152

C. Stere, Cronica externă (Urmările răsboiulul ruso-japonez; Revoluția din Rusia) ....... 150

Nr.2[modifică]

Sp. Popescu. În Măstăcani.... (fragment) .... 197

A. Stavri. Căprioara (versuri) ..... 213

Dr. Neculai Lupu- Alimentația țăranului . . . 217

G. Pascu. Încercări critice asupra poporului Romîn (Doina) ...241

Gh. din Moldova. Versuri ...... 248

G. Ibrăileanu. De la M. Kogălniceanu la D-l Maiorescu . 250

Al. Vlăhuță. Sonet 262

I. Al. Brătescu-Voinești. În lumea dreptății (nuvelă) . 263

Aurel C. Popovici. Romînii și criza maghiarizmului . . 273

Radu Nour. În drum.... (schiță) ..... 276

Dr. Lambda. În numele științii .... 282

M. Sadoveanu. Cel întăiu (nuvelă) .... 287

„V. R.“ Vasile Pogor 293

P. Nicanor & Co. Miscellanea ..... 295

G. I. Cronica literară („Morala“ în artă) . . . 302

P. B. și Dr. P. Bogdan. Cronica științifică (Biologie și Chimie) 308

Dr. M. Manicatide. Cronica medicală (Pentru ce medicul rural nu-și poate face datoria) ..... 313

St. Cronica internă („Reforma Morală“ și reforma electorală) 316

C. S. Cronica externă („Statele Unite ale marii Austrii“) . 322

Nr. 3[modifică]

I. Mironescu. La Cumătrie (schiță) .... 365

G. Ibrăileanu. Primul Junimist (Costache Negruzzi) . 374

Gh. din Moldova. Versuri ..... 384

A. N. Gane. Primul Client (nuvelă) .... 385

Vintilă I. Brătianu. Din Economia noastră Națională . 393

Matilda Poni. În pădurea mare (versuri) . . . 401

G. Bogdan-Duică. Un poet moldovan pierdut . . 403

C. Șărcăleanu. Petroniu veacului al XlX-lea (Oscar Wilde)... 413

Grammaticus. Dicționarul limbii romîne și d. Philippide 425

I. Al. Brătescu-Voinești. În lumea dreptății (nuvelă) . 432

P. Bujor. Lumea mărilor ..... 439

George Tofan. Viața romînească in Bucovina (ziaristica noastră) ....... 452

M. Cosita. Scrisori din Basarabia .... 469

Podgoreanu. Scrisori din Ardeal . . . .475

P. Nicanor & C-o. Miscellanea .... 479

G. I. Cronica Literară («Compoziția» în literatură) . 486

Dr. P. Bogdan. Cronica Științifică (Exploziile în mine) . 489

Dr. I. Simionescu. Cronica Economică (Valoarea subsolului romînesc) ...... 493

St. Cronica Internă (Organizația locală) . . . 498

C. S. Cronica Externă (Alegerile în Rusia) . . . 506

Legături externe[modifică]