Sunt înțelept!

Sunt înțelept!
de Sándor Petőfi
Traducere de Grigore N. Lazu
Publicată în 451 traduceri libere și imitațiuni de poezii antice și moderne din Orient și Occident, pag. 470.
Titlul original: A szerelem


(fragment din poezia „Iubire”)

Sunt înțelept! — Din anii tinereței
A-nțelepciunei premiu-am căpătat;
Căci ceia ce bătrânii nu știu încă,
De când eram băiet, eu am aflat!
Știam că numai-n jurul unui soare
Se-nvărte necontin acest pământ;
Dar nu pe ceriuri soarele se-arată,
Și numa-n pieptul nostru-șî ia avănt.
Din piept în piept răsare și lucește,
Și arde și iubire se numește!

(Székesfejérvár, martie 1847)