Sburătorul, tabla de materie, 1926-1927

Sari la navigare Sari la căutare

Poezii[modifică]

 • F. ADERCA:
  • Alb și negru.......................................2
  • Versuri pentru Monica.............................46
 • CAMIL BALTAZAR:
  • Rotunda lumină I................................14
  • Miriam........................................... 29
  • Sulamita..........................................30
  • Sephora.........................................47
  • Fecioreasca.......................................62
  • Rotunda lumină II............................76
  • Întoarcerea lui Isus.............................79
  • Lied............................................110
  • Metal pur.......................................122
  • Ceai...........................................,122
  • Cântec..........................................134
 • I. BARBU:
  • Apropiat........................................63
  • Ochean..........................................76
  • Mariaspring.....................................87
  • Din Reiner Maria Rilke..........................87
  • Legenda.........................................87
  • Grup............................................98
  • Pentru Monica..................................110
  • Prezența.......................................122
  • Desen pentru cort..............................134
 • G. CALINESCU:
  • Idolatrie.......................................98
  • Inviolata aeternitas...........................110
 • MIA FROLLO:
  • Versuri pentru Monica...........................46
 • SANDA MOVILĂ:
  • Cântecul spaimei I..............................2
  • Versuri pentru Monica..........................46
  • Cântecul spaimei II............................76
  • Poveste postumă pentru Eva ...................137
 • VIRGILIU MOSCOVICI:
  • Via...........................................122
 • M. MOȘANDREI:
  • Minunea.......................................122
  • Păunii .......................................122
  • În Luxemburg ................................137
 • GH. NICHITA:
  • Vag.............................................2
  • Banal..........................................14
  • Cuvinte........................................30
  • Versuri pentru Monica..........................47
  • Metalul........................................63
  • Început........................................76
  • Duh sfânt......................................87
  • Paternitate....................................08
  • Geneza........................................110
 • HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU:
  • Versuri pentru Monica..........................46
 • PERPESSICIUS:
  • Crinul roșu.....................................2
 • SIMION STOLNICU:
  • Funerarii de toamnă.............................1
  • Faur............................................1
  • Car de septembre...............................63
 • VLADIMIR STREINU:
  • Duplex.........................................14
  • Sfântul Antoniu................................30
  • Hermafroditism.................................47
  • Invocație......................................62
  • Minunea.......................................110
  • Fapt..........................................134
 • SANDU TUDOR:
  • Viziune în amurg................................87
  • Cântărețul din caval...........................114

Articole. Nuvele. Schițe.[modifică]

 • F. ADERCA:
  • Pentru Mini, din partea d-lui Aurel.............18
  • Ursul alb . ...................................134
 • TICU ARCHIP:
  • Poissy..........................................19
  • Rămas bun.......................................48
  • Aventura........................................88
  • Dintr’un colt de odae..........................124
  • Înainte de proces .............................137
 • SANDA MOVILĂ:
  • Scenă mută......................................34
 • HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU:
  • Impresiile unui candidat fără voe................4
  • Prințul Maxențiu.................................5
  • Lică Trubadurul.................................31
  • Doru Hallipa ...................................50
  • Funerară........................................64
  • Doctorul Walter.................................77
  • Domnul Killian..................................99
  • Coca-Aimee.....................................122
 • TUDOR ȘOIMARU:
  • Omul care și-a omorât destinul..................35

Revista cărților și Aspectele Vieții Literare[modifică]

 • F. ADERCA:
  • Leon Feraru: Maghernița veche.................. 6
  • Lucian Blaga: Daria.............................21
  • Lucian Blaga: Fapta.............................21
  • E. Marghita: Ironii sentimentale................21
  • B. Nemțeanu: Antologie..........................21
  • Al. Negură: Sărmanul pescar.....................22
  • H. Papadat-Bengescu: Fecioarele despletite .....37
  • G. Brăescu Un scos din pepeni...................52
  • Lucian Blaga: Fețele unui veac...................53
  • Un critic și o nuvelistă.........................60
  • Agata Grigorescu: Muguri cenușii..................60
  • Mircea Gheorghiu: Stropi de întuneric și lumini...60
  • H. Papadat-Bengescu: Concert din muzică de Bach. 80
  • M. Sadoveanu: Țara de dincolo de negură..........81
  • Jack London și Liviu Rebreanu....................92
  • Igena Floru: Nuvele...............................92
  • Anotimp târziu....................................93
  • I Peltz: Fantoșe..................................93
  • V. Voiculescu: Poeme cu îngeri...................108
  • Iuliu Cezar Săvescu: Poezii......................108
  • Principiile și metoda lui Baudelaire.............116
  • Cel mai nou critic modernist.....................117
  • O anchetă cu privire la specificul românesc......129
  • T. Arghezi: Cuvinte potrivite ...................142
  • I. Călugăru: Paradisul statistic.................145
  • Pompiliu Constantinescu: Mișcarea literară.......145
 • G. CĂLINESCU:
  • Otilia Cazimir: Fluturi de noapte................108
  • Doi premiați: C. Ardeleanu și V. Savel...........119
 • POMPILIU CONSTANTINESCU:
  • Henriette Stahl: Voica.............................7
  • Al. Lascarov-Moldovanu: În grădina lui Naș-Mușat...21
  • I. Dongorozi: Povestirile lui Costake Ștupeanu.....22
  • D. M. Ralea..................................27
  • Ion Agârbiceanu: Legea trupului...............38
  • Tudor Vianu: Fragmente........................39
  • Tradiționalism sau modernism..................43
  • Ionel Teodoreanu: La Medeleni, I.............51
  • V. Demetrius: Vieți sdrobite..................51
  • Adrian Hurmuz: Minunea .......................52
  • I. Dongorozi: Socoteli greșite................69
  • I. Petrovici: Văzute și trăite ................70
  • Const. Kirițescu: Istoria războiului pentru întregirea României.......71
  • Problema romanului.............................82
  • Ionel Teodoreanu: La Medeleni, II..............97
  • Tudor Mușetescu: Vitrinele toamnei.............98
  • Em. Bucuță: Fuga lui Șefki......................107
  • Elena Farago: Nu mi-am plecat genunchii.........107
  • I. Slavici: Novele, VI..........................119
  • C. Gane: Întâmplarea cea mare......................119
  • Ortodoxim și misticism..........................131
  • M. Iorgulescu: Marginalia........................145
  • I. M. Rașcu: Neliniști..........................145
 • ANTON HOLBAN:
  • Revista „Mișcarea literară“.....................27
  • M. Simionescu-Râmniceanu: Necesitatea frumuseții...40
  • G. Balș: Bisericele lui Ștefan cel Mare..........54
  • H. Papadat-Bengescu: Lui don Juan în eternitate....55
  • Al. T. Stamatiad................................84
  • Al. Tzigara-Samurcaș: Rumäniens Kunstschätze.......96
 • M. IORGULESCU:
  • I. Petrovici: Raite prin țară..................53
  • P. P. Suciu: Pentru țărănism..................120
  • Gr. L. Trancu-Iași: Cântecul vârtelniței.........140
 • E. LOVINESCU:
  • F. Aderca: Omul descompus..........................5
  • Perpessicius: Repertoriu critic....................5
  • S. S. R...........................................11
  • Semănătorismul și luptătorii postumi..............11
  • Viața românească și Ist. civ. rom. moderne........11
  • Caracterul sincronic al tradiționalismului român...12
  • Premiat cu orice preț..............................12
  • Ramiro Ortiz: Italia modernă.......................20
  • Filioque sau nuca-n perete.........................24
  • Moartea unui gen literar...........................25
  • 2500=20000.........................................26
  • Cultură și civilizație ............................26
  • Adevărul asupra colaborărei lui D. Anghel cu St. O. Iosif....26
  • Procesul-verbal de constituire a Sburătorului........28
  • Mihalache...........................................41
  • Tradiționalismul pe înțelesul tuturor...............41
  • „Embrassons-nous Folleville!“.......................42
  • Logica neopoporanistă............................43
  • Le roi est mort, vive le roi.....................43
  • Suflet de rob....................................43
  • Alifii critice...................................56
  • Ierarhizare......................................56
  • „Curentul Lovinescu“.............................57
  • Condițiile actuale ale literaturii române........57
  • Drama d-lui Gordon Hayward.......................57
  • Sărmanul Eminescu!...............................58
  • Moartea lui Leon Donici..........................58
  • „Istoria literaturii române contemporane“........68
  • Eminescu simbolist...............................69
  • Ion Ciorănescu...................................69
  • Const. Șăineanu: Recenzii .......................72
  • H. Papadat-Bengescu: Concert din muzică de Bach...80
  • Locul crimei......................................84
  • Misticism.........................................84
  • Iar specificul...................................95
  • F. Aderca: Femeia cu carnea alba................96
  • Falanga..........................................96
  • I. Petrovici: Momente solemne..................104
  • C. Kirițescu, Ist. războiului pt. întregirea României....104
  • În jurul „Ist. liter. române contemporane“.........105
  • Gh. Brăescu: Moș Belea.........................114
  • G. Nichita: Evadări.............................114
  • „Iar Lovinescu... se revizuește“................115
  • H. Sanielevici — stejar............................115
  • „Omul care n’a scris nimic... serie“...........115
  • D Caracostea și sinteza de mâne.................116
  • Iarăși d. Caracostea..............................132
  • Cultura latină la noi............................146
  • Precizări în privința „Sburătorului“............146
 • HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU:
  • Ticu Archip: Colecționarul de pietre prețioase.......5
  • G. Nichita: Destrămare ................................21
  • În jurul fenomenului creației poetice...........28
  • Igena Floru.....................................56
  • Contemporaneitate...............................59
  • Modele literare.................................59
  • Valul de literatură.............................71
  • Pe marginea noutății literare...................72
  • Tagore...........................................83
  • Respirația poeziei noi și semnele grafice.......120
 • TUDOR ȘOIMARU:
  • Variațiuni in marginea lui don juan.............55
 • VLADIMIR STREINU:
  • Sanda Movilă: Crinii roși .........................7
  • A. Cotruș: In robia lor.........................22
  • G Talaz: Soare..................................39
  • Ch. Drouhet: Vasile Alecsandri și scriitorii francezi......40
  • Perpessicius: Scut și targă ..........................54
  • I. Pillat: Biserica de altădată .....................71

Revista Revistelor[modifică]