Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/98

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

chemarea ce Mă așteaptă și îndatoririle către cei lipsiți ori în suferință. Pătruns de acest gând, dăruesc suma de lei 50,000 pe care vă rog să binevoiți a o întrebuința într’un scop folositor țărănimii noastre, pentru nevoile și întărirea căreia inima Mea va fi pururea deschisă. Aș dori să se ridice trei școli primare de sat: una în Dobrogea, alta în Moldova și alta în Oltenia”.

De-atunci, câte opere, câte înfăptuiri pe ogorul îndrumării și educației naționalei

In mintea Sa clar-văzătoare, Suveranul cu o intuiție de Mare Pedagog, a întrevăzut puterea unei metode, căreia nu i se recunoștea valoarea de prim factor al transformării vieții obștești: Metoda cuceririi tineretului cu ajutorul căruia să poată influența generațiile mature.

înzestrat cu un puternic spirit de observație și adânc pătrunzător al tainelor sufletului omenesc, M. Sa Regele a simțit ce influență puternică exercită o pilduitoare viață de copil asupra părinților mai întâi și apoi asupra întregului mediu înconjurător.

Trăia Insuș, realitățile acestui principiu, ca Părinte.

M. Sa Regele și-a dat seama că tineretul vrea ceva ce i se refuză, ceva plăcut, ceva care să-l ridice pe culmea năzuințelor de fantastic, proprii acestei vârste, ceva ce nu putea găsi în școală, care-i cerea doar efort de în-magazinarea cunoștințelor.

Forma de înoire a vieții, opera cea mare a unei primeniri sufletești,