Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/99

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

nu se putea începe decât prin tineret.

Societatea adultă primește mai greu formele de viață nouă, când aceasta i se cere direct; se lasă însă ușor câștigată printr’o statornică influență în care nu se vădește scopul.

Din acest complex de realități a răsărit opera cea mare a Străjii Țării, care prin mărețele-i realizări s’a impus atenției publice, a câștigat și a influențat întregul popor, prefațând marea reformă a sufletului național.

Trasând liniile mari ale mișcării străjerești, Majestatea Sa Regele Carol II s’a dovedit un Mare Pedagog, care a știut să formuleze o pedagogie proprie Neamului Românesc. Prin felul cum a știut să îndrumeze tineretul în mijlocul căruia a așezat pe Insăș Augustul Său Fiu Moștenitor de Tron, prin luminile geniului Său ce che-zășuesc viitorul neamului, Suveranul a dovedit reale și strălucite calități de Educator.

Câtă deosebire între metodele vechi cu ajutorul cărora se făcea educația Fiilor de Regi și între forma profund umană și în acelaș timp națională, în care M. Sa Regele își crește unicul Fiul

Din cele -20 milioane de.locuitori ai Tării, prea puțini sunt acei ce nu L-au văzut și nu L-au înconjurat cu nețărmurită dragoste pe câmpul muncii și vredniciilor străjerești.

Pe nesimțite s’au statornicit legături sfinte între Coroană și Popor, suveranități contopite în Acel ce reprezintă destinele Neamului.