Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/71

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

SPRIJINITOR ȘI OCROTITOR AL CULTURII NAȚIONALE

O altă preocupare a Suveranului nostru care reprezintă o puternică năzuință a tânărului popor românesc, este cultura națională.

Cu slovă de aur ne-o spune M. S. Regele:

„Ce a însemnat această nație românească în cultura omenirii?

Fără șovăire avem dreptul de a răspunde că și noi avem un loc, fie el chiar modest, dar în modestia lui, ho-tărîtor și falnic.

Dacă n’ar fi decât faptul că de zidul mândrilor Car-pați s’au izbit și fărâmițat atâtea cotropiri distrugătoare a lumii civilizate de pe atunci!

Noi am fost creozotul istoric în care s’a contopit într’o veșnică fierbere, cultura Apusului cu aceia a Răsăritului. Din acest aliaj, produs al atâtor dureri și puteri de rezistență, a răsărit cultura specific româneasca'.

(La Soc, Badio-Lifuzlune — 11 Februarie 1932).