Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/67

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Aceasta întărire a oștirii, asigură poziția noastră inter7 națională și dă mai multă greutate cuvântului nostru.

Ea ajută firul politicii externe, politică de independență și demnitate națională.

Vrem raporturi bune cu toți, vrem conviețuire pașnică cu vecinii noștri.

Vom păstra alianțele noastre, vom iubi pe prietenii noștri, dar vom apăra cu hotărîre și sfințenie drepturile noastre".

(Răspuns la felicitările Guvernului — 1 Ianuarie 1939).

Aceste năzuințe, în manifestarea cărora descifrezi o declanșare de energii colective, se îndreaptă spre orizonturi deosebite, dar care formează complexul vieții naționale.

Apărarea hotarelor și integrității naționale. Cea dintâi și cea mai puternică năzuință manifestată statornic de Marele Străjer al Țării, ca un reflex al nestrămutatei vo-inți naționale, este apărarea și întărirea granițelor românești ca și a întregii vieți autohtone.

Pentru realizarea acestui imperativ, Majestatea Sa nu precupețește nici-un sacrificiu, nici-o sforțare. Prin întărirea continuă a armatei în frunteta căreia se găsește, prin înzestrarea acestui factor de o covârșitoare însemnătate pentru asigurarea viitorului, cu tot materialul necesar dar și cu tăria unei credințe în dreptatea cauzei, M. Sa Regele a dovedit că știe ce vrea.

Ceeace face însă tăria de stâncă a preocupărilor de apărare națională,