Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/120

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

simbolică străjerismului, nu numai pentru a răspunde unei protocolare invitași, ci cu hotărîrea de a adânci problema, de a găsi forma cea mai potrivită pentru a o încadra într’un sistem de interes național, care să asigure desvoltarea, pe teren constructiv, a tinerelor generații.

Conducătorii primului curs, cunoscători ai gândului regal și cari vor rămâne pentru totdeauna legați sufletește de mișcarea străjerească, pentru a nu prelungi o vizită și așa destul de obositoare, comprimaseră programul demonstrațiilor, astfel ca în două ore totul să se poată termina.

M. S. Regele însă, cere programul întreg, experimentat timp de 12 zile și trece la verificarea pe teren a tuturor punctelor stabilite.

Cei 60 de învățători și-au împărțit în cuiburi micii străjeri formați aci, executând fiecare partea ce i se rezervase. Suveranul trece la fiecare grup, observă, lămurește, sfătuește, încurajează. Stă de vorbă cu comandanții să le afle gândurile, stă de vorbă cu micii străjeri spre a putea constata reflexul psihologic al cursului. Pe față-I înflorește un zâmbet de adâncă mulțumire sufletească. Se simte din ce în ce mai prins în mrejele programului și soarele par’că nu mai arde ca în primele ore, ci mai mult luminează.

Au uitat par’că toți de oboseală. De-alungul cordoa-nelor de garduri, poporul a stat neclintit ca și cum ar fi vrut să ghicească ori să verifice alături de Suveran, isbânda mișcării străjerești.