Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/119

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

PE CÂMPUL CELEI DINTÂI EXPERIENȚE

LA Breaza, în dimineața zilei de 13 Septembrie 1934, e zarvă mare.

M. S. Regele Carol II inspectează prima serie de comandanți străjeri, spre a verifica rezultatele practice ale programului străjer esc. Din tot județul Prahova s’au ales 60 de învățători și învățătoare, precum și 150 copii cu cari să se experimenteze metoda educației noui.

Sunt prezenți toți membrii consiliului superior de îndrumare iar în întâmpinarea Suveranului a ieșit întreg poporul din împrejurimi. E zi de sărbătoare, zi cu adevărat istorică în evoluția mișcării străjerești. Marele Străjer venia să constate personal, rodul celor dintâi aplicații străjerești.

Primirea făcută de popor, care nu precupețea uralele, entuziasmul și fastul oficial al zilei precum și arșița de soare într’un câmp descoperit, ar fi fost elemente hotă-rîtoare ca înalta vizită să se limiteze doar la o trecere în revistă și un sfat cu conducătorii abia înfiripatei instituții.

Dar M. S. Regele venise nu numai pentru a da o strălucire