Pagină:Profile literare.djvu/34

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

au lăsat ca răul să'și urmeze cursul. Le lipsea inima, le lipsea focarul sfînt al sentimentelor, care îmbărbătează cugetarea, îi dă aripi și putere de a se manifesta în toată virilitatea ei.

Împroprietărirea țăranilor este cea mai măreață operă de inimă a lui Cogălniceanu. El a fost în toată viața sa un democrat. Și cuvântul care s'a zis că prin împroprietărire, Cogălniceanu a creat poporul românesc, are un mare înțeles. A ridica un popor de subt tirania iobăgiei, a'i reda drepturile lui, a'i deschide drumul către cultură și independență, însemnează în adevăr a'l crea. Și aduceți-vă aminte, că această evoluțiune socială nu se îndeplinea în mod liniștit, ea avea să lupte cu cea mai crâncenă resvrătire a claselor dominante, cărora li se răpea una din cele mai favorabile și crude puteri de exploatare.

Mihail Cogălniceanu a fost prietenul intim și devotat al acestui popor blajin și îndelung răbdător, viguros și mândru, — popor, care a fost sentinela în veci neadormită a limbei, a datinilor și obiceiurile