Pagină:Profile literare.djvu/160

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

a încercat să fie ast-fel. D-sa nu s’a mărginit a ne da câte-va note și date biografice, ci chiar aprecieri critice. În această privință d-sa a izbutit uneori să ne dea unele note critice pline de justețe, altele încălzite de o nuanță de emoțiune sinceră, cum este aceia consacrată uitatului poet Cârlova; altele însă sunt cu desăvârșire incomplecte și superficiale, cum sunt acele privitoare la Veronica Miele, de la Vrancea și alții. De eczemplu despre Veronica Miele autorul nu ne spune de cât că «e născută în Iași» și că «a scris o serie de poezii destul de reușite cari apărură în volum cu duoi ani înaintea morții sale». Aceasta este o notă critică menită să dea unui școlar idele despre versurile poetei? Eu cred că nu. D-sa putea să ne spue ceva despre caracterul liric al acestor poezii, cât și despre forma lor. Acest laconism mi se pare cu desăvârșire greșit. Tot în acest sens, D. Șaineanu mai păcătuiește prin aprecierea prea deasă a operilor unui scriitor după vederile altor critici. Socotesc