Pagină:Profile literare.djvu/159

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

un deplin succes. Trebuie să recunoaștem, că în cele mai multe cazuri, cărțile didactice sunt mai mult niște calculate afaceri de librărie. Profesorul care se hotărește să dea la lumină o lucrare didactică, se preocupă mai puțin de materialul intelectual de cât de câștigul bănesc ce il-ar putea aduce o astfel de lucrare. Asa că nu rare ori această tendință conduce chiar la neonestități literare, cu alte vorbe la plagieri, după cum a avut prilejul s’o dovedească în atâtea rânduri interesanta revistă din Iași; Contemporanul.

Opera D-lui Șaineanu face o fericită abatere de la această regulă după cum va reeși din cercetarea de față.

Autorul ne prezintă în cartea sa cele mai ilustre figuri din familia noastră de poeți și prozatori. Fie-care scriitor, în parte, are o scurtă notiță biografîcă-critică și câte-va modele din operile sale.

De la autorul unei asemenea lucrări se cere o vastă cunoștință a literaturii țării sale, un spirit critic fin și pătrunzător și un gust estetic ales. D-l Șaineanu