Pagină:Profile literare.djvu/150

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

152 Să pul la un Ioc: patrie! eroi! stin- darde ! sânge roman ! străbun ! Plevna și Grivița! toate acestea ameste- cate cu puțin entusiasm, pentru ca să scoți gata o odă patriotică. Și cred că mal în nici o parte nu s'a făcut mal larg abuz de cântece resboinice ca pe la noi. Printre alte cauze, aceasta vine și din sărăcie de cugetare, din sărăcie de cultură. Pentru genul patriotic mărtu- risesc că am foarte puțin gust. Și so- cotesc că afară de legendele patriotice ale Iul Bolintineanu și unele din ale lui Alexandri, scrise cu prilejul rezbelului Româno-Turc, în colo tot ce s'a scris în acest sens e o pleavă de nimicuri pe care timpul le va spulbera, mal târ- ziu sau mal curând. Poeziile Iul Mihail Zamfîrescu s'ar putea deosebi în dou6 categorii : 1 : li- ricile în care șl-a cântat feluritele sale simțiri; 2: baladele, legendele și poe- mele, de cari o mare parte a volumu- lui e plină. Liricile sunt aproape toate consacrate iubirel. Aceste poezii sunt mal mult niște