Pagină:Profile literare.djvu/130

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

132 fcice; măritândU'iie trebuie să ne gân- dim la traiii nu la dragoste*. Fata se cam împotrivea: un mic simț de demnitate părea că se deșteaptă în- tr'însa față de hotărârea neomenească a mamei sale. care voia s'o mărite cu sila. Alesul fetei era lorgu Bută. Muma dedese fetei oare-care teorii despre tan- drețe cuceritoare, pe care fata le aplică atunci când r6mâne singură cu stân- gaciul și naivul viitor soț. Scena când Zulr.iea și lorgu se gă- sesc singuri, față în față, este de un rar efect comic. Intr'ensa autorul dovedește mult spirit de observațiune și finețe psi- hologică. Tinerii se logodesc. In vremea aceasta, Zulniea primește o scrisoare din partea lui Turei Tasachi, fiul lui Grigore Ta- sachi, mare proprietar și senator. Turei Tasachi învață la Paris, adică toacă pe papa la Paris, și dă mari probe să în- treacă pe tatăl s6u în nebunii și mișelil de tinerețe. Scrisoarea lui zăpăcește min- țile fetei. Ea arată scrisoarea mame-sel, și împreună fac planul să atragă pe feciorul