Pagină:Profile literare.djvu/131

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

133 bogat în cursă. EI își daii întâl- nire, din care Iese o consecință grea pentru biata fată și o simplă mustrare din partea boeruluî pentru ștrengarul de Turei, care e trimes fără întârziere la Paris. Situația se încurcă. Muma Zulniel în- cearcă să se plângă Iul Grigore Tasachi de purtarea fiului s6a, dar bătrânul îl făgăduește să intervie pe lângă puternicii zilei pentru a reda funcțiunea bărba- tului s6u și să caute a înlezni «avansarea celui de Ia tribunal». Cel de la tribunal este lorgu Bută cu care se hotărește, în sfîrșit, a se căsători Zulniea. Acesta ar fi sfîrșitul logic și firesc al piesei. D. Morțun însă ne surprinde, la finele piesei, cu spânzurarea Iul Sandu Hîncu, din cauza unei certe ce o avu- sese cu femeia sa. Ori cât ar reeși din această ceartă suferințele, umilința și desperările pe care el le îndurase în tot timpul de când trăia cu această fe- mele, totuși hotărîrea Iul bruscă de-a se sinucide, tocmai în acele împrejurări, mi se pare nenaturală. Dar chiar naturală