Pagină:Profile literare.djvu/129

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

131 și ordinare. Naturalismul nu este o fo- tografiare ezactă a viețeî, căci atunci, cum spunea o dată regretatul Sphinx în ^Bomănia Liherâ> : «Dacă natura- lismul ar fi o fotografiare, apoî cine ar putea să ne spuîe mal ezact de cât un notar, cum iubesc și urăsc fetele la sat?> (citez din memorie). Vom vedea că ^Zulniea Hincu* nu este numai o simplă fotografiare, ci și lucrarea unul temperament de autor. Zulniea este fata, — o fată «romanți- oasă» și cu germenii ereditate! isteriei întrinsa, — este fata lui Sandu Hîncu, fost slujbaș, dat afară din slujbă, de și «a votat pentru guvern». Muma fetei și tiranica soție a lui Sandu Hîncu este cocoana Tița, una din acele penibile Eve, cu un sistem nervos morbid ce ar fi înspăimântat și pe ispititorul șearpe. Cu- coana Tița ține cu ori-ce preț să 'șl mă- rite fata. uTrebue să te măriți, — spu- nea ea fetei, — ești săracă și nu tre- btie să faci mofturi, Da&ar fi pe ales n'a^i ^ice...., ia pe cine 'ți place... Așa'i soarta noastră a femeilor., n'avem ce