Pagină:Nicolae Iorga - Ce înseamnă popoare balcanice - conferință ținută la Ateneul Român în ziua de 13 Decembrie 1915.pdf/5

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

s’ar putea spune că în Balcani este un loc de plîns: pentru poporul acela a cărui glorioasă su­ferință a fost de atîtea ori proslăvită de către noi, după cuviință, și aici la Ateneu și aiurea. Cum am spus însă, aceasta este o conferință de explicațiuni, și nu o conferință de regrete, care în orice cas nu trebute să fie prea des rep etate și rămîn totdeauna sterpe. Nu e o conferință de ură și de îndemn la dușmănie împotriva nimănui, ci o conferință de constatări, la capătul cărora se v a propune neapărat rectificarea părerilor greșite pe care le vom analisâ în originea lor. Le vom arăta în tot răul pe care l-au p rovocat și vom arăta și prin ce pot fi înlocuite izvo arele rău lu i: printr’un izvor de binefacere pentru toate popoarele care se cuprind astăzi supt num ele de p opoare ' balcanice. D ar, înnainte de toate, trebuie să răspund la în treb area aceia tăcu tă care poate să fie în su­ fletu l unora din d-voastră, dacă, adecă, în afară d e năcazul pentru creșterea... neestetică — să zicem m ăcar atît — a B u lgariei și pentru nestîrșit de dureroasa situație a Sîrbilor, dacă în afară d e aceasta noi, în m om entul de față, putem să avem un interes deosebit pentru lucrurile bal­canice ? Unii zic că da, alții zic că nu. U nii p lîng asupra tratatului din București. Interesantă operă, din nenorocire foarte puțin fecundă, făcută răpede ca să dureze p u țin ;fă cu tă în necunoștință aproape totală de causă, pentru ca această ign oran ță să-și producă acele resultate pe care orice fel de ig ­