Sari la conținut

Pagină:Din Anglia. Însemnările unui literat (Marcu Beza).pdf/67

Această pagină nu a fost verificată

scrisese asupra artei ? Dela un timp, însă, por­ni glasu-i răzvrătit fată de multa sărăcie și mul­tele nedreptăți din lume, veniră stăruinti pentru alinarea suferințelor — numeroase alcătuiri și întreprinderi, întemeierea de biblioteci, muzee, și altele, cari făceau pe toti a se descoperi dinainte-i, șoptindu-și cu înțeles: „Profesorul Rus­kin !“. Și astăzi, când vii la Coniston, orcine are să-ți aducă.vorba de Profesor, îndreptându-te în prmul rând la casa lui. E așa cum a fost, în mijlocul unui verde pitoresc de brazi, molifți și pometuri, semănând a schit; iar înlauntru, — câte lucruri de artă, și câte fără vre-o însemnă­ tate, lucruri de toate zilele; însă, de cunoști pe scriitor, de l-ai citit cu luare-aminte, căutând a pătrunde în miezul, în lamura gândurilor sale, cum se prefac toate, cum te apropii și parcă le întrebi, și parcă începi cu ele o tainică vorbire! Bunăoară, e aci un scăunaș. Il vezi și te gândești la ceva: fiind numai de trei ani, copilul Ruskin obicinuia să se urce în el și să predice abia pu­tând îngâimâ: „Oameni, fiți buni. Dacă sunteți buni, Dum­nezeu vă iubește, dacă nu sunteți buni, Dumne­zeu nu vă iubește". Interesantă vorbă, nu-i așa ? Caracteristică