Pagină:Din Anglia. Însemnările unui literat (Marcu Beza).pdf/68

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

pentru unul a cărui toată viata nu erâ să fie de­ cât predică — o lungă, adevarată predică; și de­ sigur, nu lipsita de amărăciuni. Când lumea nu iartă s’o înveți, necum să-i aduci mustrări; iar de ridicarea, de înobilarea vieții prin muncă dreap­ tă, și prin artă, câți se preocupă ? Și să dorești a face binele, și să fii împiedicat de multe ori, și să-ti plângă inima de plânsul altora, și să nu poti scăpa — în singurătatea naturii ori în odaea-ti retrasă, mereu să tresari la vuetul neostoi­telor nenorociri, și să vezi ca sfaturile tale sunt adesea niște picături de apă în marea de pasiuni... Între multe decepții dădu el Fors Clavigera, scrisorile către lucrători. Apoi la o vârstă când impresiile noui slăbesc, când inima se întoarna de-și caută sălaș în trecut, începu a-și scrie atnintiri'le, sub titlul Praeterita, în care timpul a domolit orice asprime, orice izbucnire supăractoasă și toate se mișcă într’o lumină blândă, în melancolia duioasa a lucrurilor petrecute demult: ici o descriere, colo bucuria de a vedea un oraș, o priveliște nouă, mai deoparte fiorii contactului cu arta, și pe alocuri mărturisiri interesante ca următoarea: „Întreaaga mea plăcere fuse de a observa fară să fiu băgat în seamă — de-aș fi putut fi