Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/47

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Băltenii, Baloteștii, Lereștii, Păuceștii, Cârlovii, Murgenii, Mitilenii, Lăcustenii, Fuseștii, Băjeștii și Boldeștii. Aceste sunt familiile cele vechi ale României care sunt mai cunoscute, căci, deși pot fi și altele, însă domniile fanariote, care au ținut 105 ani, persecutând toate neamurile boierești române, le-au stins; se pot însă cunoaște după documentele ce au de boieri de neamuri și după proprietățile lor, mai cu osebire din condica scutelnicilor din vistierie, în partea cea munteană a României.


Iată o dare de seamă a domniii lui Leon Vodă Tomșa, fiul lui Ștefan Vodă, cum și a detronării lui de către aga Matei din Brâncoveni, devenit în urmă domn sub numele de Matei Basarab Brâncoveanu.

Memoria bătăliii dintre aceștia doi o păstrează crucea de piatră ce se află ridicată în curtea bisericei Slobozia, după Podul Beilicului (Calea Șerban Vodă), pe mormântul ostașilor români ce au căzut în bătălia aceasta. Pe acea cruce este o inscripție în limba romaneasca.

Se înțelege din aceasta că, împreună cu populația ce s-a stabilit, au fost și mai mulți boieri, adică căpitani sau războinici mari, pe care totdeauna românii i-au numit părinți ai țării, mai cu osebire că și istoria ne arată <că> ilustra familie a Năstureilor, ce era descendinte din coloniile romane, a fost todeauna bună, umană și cu sentimentele cele mai bune de patriotism (vază-se monumentul ridicat la mormântul Năstureilor-Herăști, în interiorul bisericii Sf.Vineri, suburbia Herasca). Câțiva din aceștia au luat parte negreșit în bătălia ce a avut aga Matei cu Leon Vodă Tomșa.

Descrierea istorică a domniii lui Leon Ștefan Tomșa voievod, anul 1630, după letopiseț (manuscris):


„Apoi a venit domn, de la Poartă, Leon Ștefan și a șezut în scaun în București și a început a tocmi țara cum se cade, iar Matei voievod avea atuncea deregătorie de la dânsul de agă mare, și era de moșie den sat den Brâncoveni, ot sud Romanați, feciorul Danciului dvornecu, carele se trăgea din neamul Băsărăbesc. Datoria Leon Vodă județul Romanaților, ca să fie ispravnic de birărie.

Deci, pentru multe biruri grele, ce au fost asupra săracilor despre Leon voievod, neputând să mai biruiască, spartu-s-au toate județele de peste Olt, fugind care încătrău a putut, unii peste munți, alții peste Dunăre, iar boiarii cari țineau județele pățeau mare nevoie de la domnie, că-i pusese de plăteau județele cu sila, și n-au mai avut de unde lua bani din țară,