Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/46

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

epitetul de ciocoi era un blam ce se dădea de public la cei hrăpitori sau jefuitori. Această noblețe se împărțea în familii domnești și în noblețe de I-a și a II-a clasă, care, spre a se cunoaște de obște, le numesc aici.

Familiile domnești românești sunt: Basarabeștii 1290, Dănesti 1333, Drăgoești 1352, Ghiculești 1660, Brâncoveni 1664, Cantacuzini 1679, Roseti 1676, Racovițești 1741, Vlădești 1530.

Familiile domnești fanariote: Mavrocordați 1715, Calimahi 1766, Ipsilanți 1774, Moruzi 1783, Mavrogheni 1786, Suțulești 1791, Caragea 1817, Hangerlii 1798.

Boieri români clasa I-a sunt: Văcăreștii, Bălenii, Crețuleștii, Filipeștii, Cornățoii, Glogovenii, Dudeștii, Corneștii, Bălăcenii, Herăștii, Persicenii, Brăiloii, Goleștii, Floreștii, Vlădoienii, Filișenii, Slătinenii, Grecenji, Fălcoienii, Cocorăștii, Mihăleștii, Obedenii, Dragodineștii, Brâncovenii, Basarabeștii, Bălșenii, Găișenii, Oteteleșanii, Murgășenii, Blehanii, Câmpinenii, Socoleștii, Voineștii, Popeștii, Lehlii, Rudenii, Măneștii, Costeștii, Bărcăneștii, Leurdenii, Deduleștii, Argintoienii, Botenii, Hasanii, Olăneștii, Giuleștii, Caloteștii, Căpleștii, Toplicenii, Clincenii, Drugăneștii, Belii, Chinezii, Fărcășenii, Racoteștii, Ștefăneștii, Lenșii, Tufenii, Grădiștenii, Manuleștii, Călineștii, Bengeștii, Lahovarii, Bujorenii, Rahtivanii, Brătășenii, Brezoienii, Comănenii, Măgurenii, Jienii, Gorganii, Ueștii, Vilara, Rucărenii, Prijbenii, Bățcovenii, Blaremberghii, Olăneștii, Oeștii, Drăgoeștii, Chirițeștii, Buzeștii, Lăpușnenii.

Boieri fanarioți clasa I-a: Arghiropolu, Plagineștii, Condurațn, Mavros, Candiano, Stefanopolu, Steriadis, Polizeștii, Paleologii, Perdicarii, Gianoglii, Aslanii, Amanii, Geanii, Mărculeștii, Fotineștii, Titopoleștii, Hrisoscoleii, Cerchezii, Coresii, Farmacii, Nestorii, Chiriacii, Ghiurgii, Flevii, Fochideștii și Darvaris.

Boierii români clasa II-a: Poenarii, Budiștenii, Brătienii, Uleștii, Pribegenii, Măineștii, Răduleștii, Topliceștii, Chinteștii, Nicoleștii, Păclenii, Cândeștii, Colceac, Verneștii, Răteștii, Vărzarii, Conțeștii, Periețenii, Herășeștii, Corlățeștii, Ceplenii, Marghilomanii, Izvoranii, Porumbarii, Ciupagii, Miculeștii, Broștenii, Doljenii, Baruții, Orășenii, Cioranii, Poroinenii, Golfinenii, Rioșanii, Tocileștii, Coțofenii, Androneștii, Butculeștii, Ilieștii, Cămăreșeșetii, Costieștii, Băbenii, Urlățenii, Gărdeștii, Burchiuleștii, Alexandreștii, Crâmpii, Lupeștii, Zăgăneștii, Dăscăleștii, Șoimeștii, Gălășeștii, Arionii, Măceștii, Lamoteștii, Stolojenii, Șerbăneștii, Bucșeneștii, Buneștii, Colfeștii, Ciocârlanii, Zătrenii, Magherii, Filii, Bobeștii, Baldovineștii, Cătunenii, Chirculeștii, Urdărenii, Crețenii, Condieștii, Răteștii,