Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/224

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

profane, a inginerilor și a arhitecților ovrei, care o aduseseră în astfel de degradare ? Am făcut atunci apel la eruditul și adevăratul român, d. T. Maiorescu, fost ministru de Culte, ca să întoarcă serioasă și neobosită stăruință asupra stării vrednică de jale, a acestui sacru monument al României, să nu plece de la minister până nu-și va lăsa numele său de restaurator al lui. Străinii l-au admirat, exemplu avem pe împărăteasa Ecaterina a Rusiei, cari trămitea podoabe și cele trebuincioase pentru acest sfânt locaș primului episcop, bunul păstor Iosif. Cornițele Coronini, comandantele suprem al oștirilor austriace, când se afla în țară, a ordonat corpului de Geniu de a studiat monumentul până la cele mai mici sculpturi ale lui, le-au desenat și le-au publicat, prin broșuri ad-hoc, în toată Europa luminată.

Să mai descriem frumoasele tradițiuni ce se păstrează de acest sacru monument ? — În vremea bătăliei nemților cu turcii, la anul 1784, oștirea nemțească nu a voit a se apăra în curtea acelei mănăstiri frumoase, dorind a evita o distrugere ce putea să i se cauzeze; în vremea insurecției grece, la anul 1821, aflând turcii că ar fi închiși în biserică din arnăuții lui căpitan Farmachi, nu au voit a pune tunurile spre acel monument, ci l-au ținut înconjurat până au ieșit arnăuții la câmp. În fine, era o generală mirare, cum a putut deveni el ars, pârlit și distrus în mâinile noastre! Cei mai cuvioși și venerabili episcopi, ca Iosef, Ilarion, Grigorie, ca Samuel, Clement, ca Ghenadie și ca Scriban, au fost ca santinelele neadormite pe lângă acest glorios monument; ce profanare era aceea de atunci ? Ca să se maltrateze astfel un templu, în care se păstrează mormintele celor mai glorioși domni, ca al lui Neagoe Vodă, cu Doamna lui, Despina, Radu Vodă de la Afumați, Alexandru Vodă al IV-lea, cum și al cneazului Lazăr al Serbiei.

Să ne întoarcem la frumoasele clădiri ce ocolesc acel monument: unde e acel salon ce era Divanul Domnesc, lucrat în stilul cel mai elegant gotic; acele spațioase suterane, despre care tradițiunea ne spune că ar fi servit de încăperi ale gărzilor lui Neagoe; acel paraclis frumos din fundul curții ? Acea bucătărie mare domnească, lucrată în stil gotic; ei bine, au ars; apoi, în loc să le păstreze chiar așa în ruină, pentru stilul lor cel antic, le-au dărâmat după fața pământului! Asemenea și o mulțime de alte obiecte și pietrarii ce se aflau în interiorul și exteriorul bisericii au dispărut cu totul!!! Peristilul acela dinaintea bisericii, pe coloane de granit roșu, unde este ? Preasfinte episcoape, strigă mereu, că poate va fi ascultată vocea ta!

Astăzi, să dăm slavă lui Dumnezeu că, în urma atâtor plângeri ce