Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/26

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

De vreme ce Universul ne ie cît de puțin accesibil, fie chiar într’o măsură infinit de mică, trebuie să aibă o natură asemănătoare cu cea a lumei cunoscută de noi. Neaccesibilitatea Universului nu-i de loc pricinuită de-o deosebire de natură, ci de uriașa depărtare materială a lumilor lui, care face cu neputință observarea fenomenelor lor. Materialicește depărtate de globul nostru cel pămîntesc, lumile astea sînt tot atît de complect, tot atît de excluziv materiale ca și globul acesta. Material și materialicește mărginite de sistemul nostru solar, această nesfîrșitate de lumi necunoscute se află necesar între iele și cu acest și stau în raporturi neîntrerupte de acțiune și reacțiune mutuală, lele nasc, există și pier și se transformă rînd pe rînd în sînul cauzalităței infinit universale, după cum s’a născut, după cum există, și după cum va pieri fără doar, mai de vreme sau mai tîrziu, lumea noastră solară. Iear legile fundamentale ale acestei geneze sau ale acestei transformări materiale trebuie să fie acelea-și, modificate negreșit după nesfîrșit de împrejurări ale fie cărei lumi luată aparte. Natura acestor legi și a dezvoltărilor lor trebuie să fie înse aceea și, din pricina neîntreruptei acțiuni și reacțiuni ce are loc în eternitate-ntre iele. Așa-că fără s’avem nevoe de-a pătrunde niște spații nestrăbătute, noi putem studiea legile universale ale lumilor în sistemul nostru solar, care, fiind produsul acestor legi universale, trebuie să le cuprindă în sine pe toate, putem