Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/19

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

istorică și logică, fatală, cum sînt toate dezvoltările și îndeplinirile tuturor legilor naturale în lume, tocmai această negare-i aceea care alcătuește, crează idealul, lumea de convingeri intelectuale și morale, ideile.

Da, cei dintăi ai noștri strămoși, Adamii noștri și Evele noastre, dacă n’au fost gorilii, au fost cel puțin veri primari cu gorilul, niște omnivori, niște fiare, inteligente și crunte, înzestrate, înzestrate într’un grad cu mult mai mare de cît animalele tuturor celorlalte specii, cu două facultăți prețioase: facultatea de-a cugeta și facultatea sau nevoea de-a se revolta.

Aceste două facultăți, combtnîndu-și acțiunile în istorie, reprezintă propriu zis „momentul" negativ, partea, puterea negativă în dezvoltarea pozitivă a animalităței umane, și creează prin urmare tot ce alcătuește omenirea adecă omenescul în oameni.

Bibliea, care-i o carte foarte interesantă și uneori foarte adîncă, cînd o privim ca pe una din cele mai vechi manifestări, ajunse pănă la noi, a înțelepciunei și-a-nchipuirei omenești, exprimă într’un chip foarte naiv, acest adevăr, în mitul său despre păcatul cel strămoșesc. Iehova, care, dintre toți dumnezeii la cari s’au închinat vre-o dată oamenii, ieste cel mai gelos, cel mai vanitos, cel mai crud, cel mai nedrept, cel mai crunt, cel mai despot și cel mai vrăjmaș al demnităței și-al libertăței omenești, creind pe Adam și pe Eva, nu se știe