Miorița s-a născut în Maramureș/Autorul

Jump to navigation Jump to search
O creație antică Miorița s-a născut în Maramureș de Dorin Ștef
Autorul
Creație colectivă a poporului
Ipoteze, teorii, interpretari privind autorul Mioriței


La prima vedere, o astfel de discuție este lipsită de sens, din simplul motiv că Miorița este o producție folclorică, socotită, deci, o creație anonimă, transmisă pe cale orală din generație în generație. O întreprindere la finele căreia nădăjduiești că vei descoperi nominal pe acel misterios autor nu poate fi decât iluzorie. Date fiind însă calitățile excepționale ale acestei creații – unicitatea, paradoxul și valențele artistice ale versiunii finale – problema creatorului a trezit un interes aparte în rândul celor preocupați de subiect.

Descoperită și valorificată practic concomitent cu nașterea folcloristicii, opiniile referitoare la autorul Mioriței s-au racordat la teoriile succesive ale noii științe. Astfel, la început s-a afirmat că Miorița, la fel ca toate creațiile literaturii populare, este opera colectivă a poporului. Această concepție a fost exemplar definită de Vasile Alecsandri, atunci când a găsit de cuviință să afirme, într-un elan de entuziasm facil, că „românul e născut poet”. Însă, cum a fost lesne să se demonstreze că lucrurile nu stau tocmai așa, în scurt timp a apărut o altă teorie, situată la extrema celei dintâi: balada Miorița nu poate fi decât o creație individuală, opera unui ins înzestrat cu un talent nativ ieșit din comun. În această categorie s-au grupat toți admiratorii baladei și susținătorii obârșiei extracarpatice. Dintre ei s-a desprins un grup de radicali care au mers până la nominalizarea unor pseudo-creatori. Cea de-a patra direcție, dezvoltată din teoria evoluției, a pledat pentru o creație succesivă.