Sari la conținut

Letopisețul Țării Moldovei/Capitolul IX

Capitolul VIII:
Domnia Ducăi-vodă celui Bătrân a tria în Țara Moldovei
Letopisețul Țării Moldovei de Ion Neculce
Capitolul IX
Domnia a doa a lui Petriceico-vodă de la Iași
Capitolul X:
Domnia a doa a lui Dumitrașco-vodă Ca[n]tcozino la velet 7192


Petriceico-vodă, după ce-au înțeles c-au bătut pe turci la Beci, s-au scoborât cu moldovenii pribegi și cu puțintei leși în târgu în Suceavă ș-au început a strânge pe boieri, pe unii de nevoie, alții viniè de bună voie. Și de-acolo s-au scoborât la Ieși ș-au triimis poghiaz de au luat și pe Duca-vodă. Ș-au triimis și moldoveni în Bugeag, cu puțintei căzaci cu Conețchie, a prăda ș-a strâca, de pecum le-i obiceiul moldovenilor gata la jacuri, după cum s-au pomenit mai sus la domnia Ducăi-vodă.

Deci în scurtă vreme au nemerit și tătarâi de la Beci la Bugeag și vădzind deăaîtâta stricăciune ce le-au făcut moldo¬venii și căzacii, datu-le-au mare războiu moldovenilor și căzacilor. Dece moldovenilor1, cum sunt gata la jac și gata și la fugă, în scurtă vreme au început a să răsâpi în fugă, de au perit ca vai de dânșâi, și în Prut s-au înecat. Iar căzacii, cu tabăra legată, au trecut peste Nistru. Deci tătarâi au prădat ș-au tăiat în țară cât le-au fostu voia. Iar Petriceico-vodă, vădzind că n-are cu cine să stè, s-au întorsu din Ieși iar la Suceavă, și-nțelegând c-au pus turcii domnu pe Dumitrașco-vodă Caănîtacozino, luat-au și el miere și vin, vaci și boi, turme de oi, ce-au putut apuca, și s-au dus în Țara Leșască. Ș-au stăpânit și el, de la leși, de la noiemvri păn’ la făurar. Bogat bine și folos au rămas țărâi și de la Petriceico-vodă, pradă și foamete mare! Și s-au dus și din boieri cu dânsul: Miron Costân vel-logofât și Apostol Catargiul vel-comis și Ilei Drăguțescul sărdariul și Savin Zmucilă medelnicer și frate-său Gheorghiță și alții.