Biblia/Vechiul Testament/Cartea a patra a Regilor/Capitolul 8

Sari la navigare Sari la căutare
←←Capitolul 7 Biblia de [[Autor:{{{autor}}}|{{{autor}}}]]
(Vechiul Testament, Cartea a patra a Regilor, Capitolul 8)
Capitolul 9→→


 1. În vremea aceea a grăit Elisei cu femeia căreia îi înviase copilul și i-a zis: "Scoală și du-te de la casa ta și trăiește unde vei putea, căci Domnul a chemat foametea și aceea va veni asupra pământului pentru șapte ani".
 2. Și s-a sculat femeia aceea și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu și s-a dus ea și casa sa și a trăit în pământul Filistenilor șapte ani.
 3. Iar după trecerea celor șapte ani s-a întors femeia aceea din pământul Filistenilor și a venit să roage pe rege pentru casa sa și pentru țarina sa.
 4. Tocmai atunci regele vorbea cu Ghehazi, sluga omului lui Dumnezeu, și a zis: "Povestește-mi tot ce este mai însemnat din câte a făcut Elisei!"
 5. Și pe când istorisea el regelui despre copilul înviat de Elisei, a rugat pe rege pentru casa sa și pentru țarina sa. Și a zis Ghehazi: "Stăpânul meu rege, aceasta este chiar femeia aceea și el este acel fiul al ei pe care l-a înviat Elisei".
 6. Și a întrebat regele și pe femeie și i-a povestit și ea. Atunci regele i-a dat pe unul de la curte, zicând: "Să i se întoarcă toate câte sunt ale ei și toate veniturile țarinei din ziua când ea a părăsit țarina până acum".
 7. Și a venit Elisei în Damasc, când Benhadad, regele Siriei, era bolnav. Și i s-a spus acestuia și i s-a zis: "A venit aici omul lui Dumnezeu".
 8. Iar regele a zis către Hazael: "Ia în mâna ta un dar și du-te în întâmpinarea omului lui Dumnezeu și întreabă pe Domnul prin el, zicând: Mă voi însănătoși eu, oare, de boala aceasta?"
 9. Și s-a dus Hazael în întâmpinarea lui și a luat dar în mâna sa din cele mai bune lucruri din Damasc cât pot duce patruzeci de cămile și a venit și a stat înaintea feței lui și a zis: "Benhadad, fiul tău, regele Siriei, m-a trimis la tine să întreb: Mă voi însănătoși eu, oare, de. boala aceasta?"
 10. Iar Elisei i-a zis: "Du-te și spune-i: "Te vei însănătoși!" Cu toate acestea, Domnul mi-a descoperit că el va muri".
 11. Și și-a îndreptat Elisei privirile spre Hazael și l-a privit mult, apoi a plâns omul lui Dumnezeu.
 12. Și a zis Hazael. "De ce plânge domnul meu?" Și el a zis: "Pentru că știu ce rău ai să faci tu fiilor lui Israel; tăria lor o vei da focului, pe tinerii lor cu sabia îi vei ucide, pe copiii lor de sân îi vei omorî și pe cele însărcinate ale lor le vei tăia".
 13. A zis Hazael: "Robul tău este câine ca să facă asemenea lucru necugetat?" Și Elisei a zis: "Domnul mi-a arătat în tine pe regele Siriei".
 14. Și s-a dus Hazael de la Elisei și a venit la domnul său și acesta i-a zis: "Ce ți-a grăit Elisei?" Iar el a zis: "Mi-a grăit că ai să te faci sănătos".
 15. A doua zi însă a luat o învelitoare, a udat-o cu apă, a pus-o pe fața lui și a murit regele. Și în locul lui s-a făcut rege Hazael.
 16. În anul al cincilea al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, în locul lui Iosafat, regele Iudei, s-a făcut rege Ioram, fiul lui Iosafat, regele Iudei.
 17. Acesta era de treizeci și doi de ani când s-a făcut rege.
 18. El a domnit în Ierusalim opt ani și a pășit pe urma regilor lui Israel, cum se purtase casa lui Ahab, pentru că fata lui Ahab era soția lui Iosafat și a făcut lucruri rele în ochii Domnului.
 19. Cu toate acestea Domnul n-a vrut să piardă pe Iuda pentru David, robul Său, deoarece îi făgăduise că ii va da totdeauna o făclie printre fiii săi.
 20. În zilele lui Ioram a ieșit Edom de sub mâna lui Iuda și ei și-au pus rege.
 21. Și s-a dus Ioram la Țair și împreună cu el s-au dus toate carele lui. Apoi s-a sculat el noaptea și a lovit pe Edomiții care-l împresuraseră, și pe căpeteniile carelor, dar poporul a fugit în corturile sale.
 22. Edom a ieșit de sub mâna lui Iuda și a rămas așa până în ziua de astăzi.
 23. Și tot atunci a ieșit și Libna. Celelalte fapte pe care le-a făcut Ioram, sunt scrise în cartea faptelor regilor lui Iuda.
 24. Și a răposat Ioram cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David, iar în locul lui s-a făcut rege Ohozia, fiul său.
 25. În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, regele lui Israel, s-a făcut rege în Iuda Ohozia, fiul lui Ioram, regele Iudei.
 26. Ohozia era de douăzeci și doi de ani când s-a făcut rege și a domnit un an în Ierusalim. Numele mamei lui era Atalia, fiica lui Omri, regele lui Israel.
 27. Ohozia a pășit pe urmele casei lui Ahab și a făcut rele în ochii Domnului, ca și casa lui Ahab, pentru că era înrudit cu casa lui Ahab.
 28. Și s-a dus el cu Ioram, fiul lui Ahab, la război împotriva lui Hazael, regele Siriei, la Ramot în Galaad. Atunci au rănit Sirienii pe Ioram.
 29. Și regele Ioram s-a întors ca să se vindece în Izreel de rana ce i-o pricinuiseră Sirienii la Ramot când se luptase cu Hazael, regele Siriei. Iar Ohozia, fiul lui Ioram, regele Iudei, a venit să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, în Izreel, căci acesta era bolnav.


▲ Începutul paginii.