Visul Maicii Domnului

Sari la navigare Sari la căutare
Epistolia Domnului nostru lisus Hristos ce a trimis-o Dumnezeu din cer Visul Maicii Domnului sau Ce a visat Născătoarea de Dumnezeu mai înainte de a Se răstigni Domnul nostru lisus Hristos
de Autor Neidentificat
Text apocrif


Dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu pe muntele Eleonului, când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul nostru lisus Hristos și a întrebat-o: „Maica Mea Preasfântă, dormi?” Iar ea a zis: „Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse, am fost adormită și iată că am visat strașnic vis pentru Tine”. Și a zis Domnul: „Spune, maica Mea, visul ce-ai văzut!” și ea a zis: „Fiul Meu, Preadulce! Am văzut pe Petru în Roma și pe Pavel în Damasc, Iar pe Tine Te-am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce între doi tâlhari. Cărturarii, fariseii și necredincioșii, defăimându-Te, foarte te-au batjocorit și desculț Te-au judecat și cu fiere Te-au hrănit șl cu oțet Te-au adăpat, cu trestie și cu toiag peste cap Te-au bătut și în sfântul obraz Te-au scuipat și cunună de spini pe capul Tău au pus și unul dintre ostași cu sulița în coastă Te-a împuns, din care îndată a ieșit sânge și apă. Soarele s-a întunecat și luna în roșeață s-a schimbat. Catapeteasma bisericii, de sus până jos, în două s-a despicat, întuneric mare s-a făcut peste tot pământul, de la al șaselea până la al nouălea ceas. Iosif și cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce și cu giulgiu curat Te-au înfășurat și în mormânt nou Te-au pus. Și în iad Te-ai pogorât și ușile cele de aramă le-ai sfărâmat și zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam și pe Eva scoțându-i afară; și înviind a treia zi, Te-ai înălțat la ceruri și Te-ai așezat de-a dreapta Tatălui". Iar Domnul a zis: "Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să le pătimesc pentru neamul omenesc. Și de va scrie cineva visul tău și în casă îl va ține sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se va apropia și pe duhul cel rău îl va izgoni. Și îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta și de năvălirile și supărările de la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum de va călători și de va avea acest vis pe lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină, de tunet, de fulgere și de toată moartea grabnică va fi ferit. Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge. La dreapta judecată va afla milă și la ieșirea sa din viață. Mă voi arăta acelui om dimpreună cu tine, maica Mea, și îngerul Meu va lua sufletul lui, ducându-l întru Împărăția Cerurilor, veselindu-se acolo cu toți drepții care din veac bine au plăcut Mie”.

Această lucrare se află în domeniul public în întreaga lume, deoarece autorul a decedat acum cel puțin 100 de ani.