Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/138

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

STRAJA ȚARII ESTE UNAjpIN MARILE OPERE ALE M. S. REGELUI CAROL II

IN cursul istoriei noastre sbuciumate, poporul Român a folosit și învățămintele propriului său trecut, dar și întâmplările altor neamuri, venite ca niște semne ale vremii să ne amintească de viitor.

Cel care a știut ca nimeni altul să descifreze pagina destinului nostru național, Profetul vremurilor noui și realizatorul tuturor năzuințelor românești, a fost și este M. S. Regele Carol 11, Matele Străjer al Țării. '

N’a formulat numai o dogmă care însemna o adâncă pătrundere în domeniul pedagogic, dar a și realizat-o prin mișcarea de înnoire a sufletelor tinerești ca și a întregului popor.

STRAJA ȚARII I-a fost dela început grija cea mai de căpetenie.

Intr’o vreme când societatea era preocupată mai mult de partea materială, Marele nostru Rege cu o strălucitoare