Pagină:Teofil Sidorovici - Carol II - Din culmea unui deceniu de glorioasă domnie.djvu/139

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

putere de intuiție, dăruește poporului Său Lozinca mântuitoare:

Credința și muncă pentru Țară și Rege!

Armata Albă, care an de an pătrunde tot mai adânc în conștiința națională, a răspuns cu un elan demn de toată lauda, încât a cucerit încrederea tuturora în posibilitățile noastre de puternică afirmare românească.

Astăzi, un alt ritm de viață și-a statornicit cursul, iar străinătatea ne apreciază și ne cunoaște din ce în ce mai mult.

Numeroasele vizite ale Conducătorilor de State amice din jur și din Apus ca și a personalităților marcante străine, cari și-au mărturisit fără rezerve admirația și prețuirea pentru Străjeria Românească, fac dovada că STRAJA ȚARII a ajutat în largă măsură, nu numai procesul transformărilor interne, dar și operii de afirmare națională peste hotare.

Iată Opera Marelui nostru Rege Carol II, isvorîtă din nevoile românești și realizată pe un fundament puternic de energii naționale.