Pagină:Profile literare.djvu/71

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

punct de vedere intelectual cât și din cel politic. D-l Mille a publicat un volum de versuri, un roman și o colecție de nuvele, — muncă literară care i-a statornicit o reputație de autor, și încă de talent, dacă ar fi să credem pe unii din admiratorii săi, cari au voit să facă dintr'însul aceia ce Lyonezii voiau să facă din poetul Soulary: „le plus grand sonettiste du siècle”. Azi, recitând volumul D-sale de versuri, am găsit că admiratorii săi confundă iubirea și colegialitatea de luptători ai unui aceluiași ideal, cu admirațiunea ce se cuvine adevăratelor opere de artă. Și iată ce m'a ispitit să 'mi notez câte-va din impresiunile mele asupra D-lui Gonst. Miile, luat ca poet.

Volumul de 190 pagini, intitulat: Versuri, mă obosesc și mă lasă rece: In prima parte (Din caetul roșiu) întâlnesc idealul socialistului trîmbițat într'un amestec de strofe care sună: „ca un glas dogit de clopot”. Idealul acesta îl cunoașteți: este distrugerea societăței actuale subt temelia unei lumi viitoare,