Pagină:Profile literare.djvu/132

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

134 dacă ar fi, spânzurarea lui Hîncu, Ia sfîrșitul piesei, este o întâmplare cu to- tul deosebită de acțiunea- intimă a pie- sei, care poate lipsi, căci ea strică mult din efectul legic al lucrărel întregi. Autorul a pus în gura personagelor limbagiul lor particular. Acest limbagiu, vorbit de actori talentați, ar produce mult efect comic. Cu toate acestea se găsesc în acest limbagiu unele cuvinte atât de triviale, că autorul ar fi trebuit să le înlăture. Asemenea cuvinte, ne slu- jind să ne dea expresia unul moment psihic, ele sunt un prisos ordinar, și întrebuințarea lor este o greșeală. In general, această schiță dramatică pune în lumină un spirit de observație larg și une-orl pătrunderi fine de psi- holog. Prin această schiță autorul pare a ne făgădai alte lucrări și mal mari, și mal de valoare. Numai de s'ar ține de vorbă.