Pagină:Profile literare.djvu/113

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

(direcția St. Vellescu) un serios și lung studiu, în care se putea intrevede tendința criticului de a studia cu adânc spirit științific viața și lucrările poetului. Pentru întristarea celor mal mulți, acel studiu s'a întrerupt și pare pentru tot-d'auna. D. Petre Chițu a rostit de la tribuna Atheneulul din Craiova o frumoasă și entusiastă conferință despre Bolintineanu, având darul să deștepte o vie admirațiune, pentru memoria poetului, în inimile unui numeros și inteligent public ce'l audia. Afară de acestea, alte memorii, critice și studii s'au scris încă, mai toate întâlnindu-se asupra punctului suprem de a înălța cât mai sus meritele acestui poet. Pe lângă aceste, îți răsar în amintire iarăși, câte-va evenimenta mari din viața sea. Știi că el a fost unul din măreții luptători de la 48, că a suferit egzilul, a mâncat pâinea amară a străinătății, a fost ministru sub domnitorul care înfrăți cele două surori vrăjmașe: România și Moldova, a rămas în viața