Pagină:Din Anglia. Însemnările unui literat (Marcu Beza).pdf/25

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

Deplină egalitate, punerea femeii la același nivel cu bărbatul. Nimic nu vă îndreptățește să credeți, că femeea nu-i destoinică pentru cutare sau cutare activitate; o experiență în această privință n’o aveți, dați-i mai întâi putința de a se manifesta, și apoi....

Negreșit, sunt în scriere și lucruri controversate, părți cari merg prea departe. Iată de pildă una — o alegem înadins, fiindcă pune și chestia delicată a moralei :

„Unde libertatea nu poate fi nădăjduită, și puterea poate, puterea ajunge marele obiect al dorinței omenești; acei cari nu-s lăsați a-și căuta ei înșiși de treburile lor, au să se răscumpere, dacă pot, amestecându-se pentru scopurile lor în trebile celorlalți. De aci și pasiunea femeilor pentru frumusețe, îmbrăcăminte și fast; și toate relele ce decurg dintr’însa pe calea luxului vătămător și imoralității sociale”

Oare să fie așa? Am putea deschide pe Darwin, unde vorbește de felul cum se atrag unele păsări. Nu prin mlădierea glasurilor, nu prin bogăția culorilor și strălucirea penelor? Și femeea nu face decât ce face și sturzul din Guinea, ce-i poruncește firea și ce știe că ne place și nouă. Ce vreți? O dorim dichisită,