Pagină:Din Anglia. Însemnările unui literat (Marcu Beza).pdf/24

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină a fost verificată

împrejurări — în chip firesc întărâta spiritele, dădu imbold mișcării, o împinse pe tărâmul politic și fu introdusă și în parlament, prin discur­sul rostit de Mill în 20 Maiu 1867.

Am înaintea mea acest discurs. Cetindu-l cu luare-aminte, găsești aci mai toate argumentele de seamă, pe cari le folosesc azi sufragetele, nu e vorba, adesea cu fanatism, dar nu fără dreptate. Că este mult adevăr în ce spun ele, nu ne îndoim; însă pe noi ne interesează cu deo­sebire, anume idei din aceasta mișcare ce ating probleme serioase, cum e căsătoria, temeiul ei de multe ori putred, atmosfera ei nesănătoasă și plină de fățarnicii și contraziceri: statul, prin biserica sa, consfințind împreunarea statornica a două ființe — un trup și un suflet, — și tot el punând în practică divorțurile; în aparență monogamie, și de fapt o întinsă, ocultă și atât de variată poligamie; și toate sub pavaza neîn­frântei porunci din moși-strămoși: „Femeea să fie supusă bărbatului”. Se înțelege că acest punct îl atacă mai ales Mill; și ce nu putu sus­ține deajuns în acest discurs, veni să desvolte peste doi ani în cartea: The Subjection of Women. De-ar fi să-i dăm în câteva cuvinte cu­prinsul, am zice: