Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/70

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

suprem prințul Wittgenstein. A treia zi după sosirea armatelor, comandanții au trimis pe adjutanții lor, însoțiți de 200 de cazaci, ca să invite pe vodă a se întoarce în Capitală, în casele sale, el s-a întors și a tras de-a dreptul la moșia sa, Colentina, în palatul său de acolo, unde ridicase și biserica domnească, în curte.

Și de acolo, după ce s-a pregătit palatul său în Capitală (astăzi casa Lahovari, vis-a-vis de Oteteleșanu), s-a așezat în acest palat. După moartea colonelului Palin, a venit în locu-i contele Jaltuhin, care muri și el peste vreo câteva zile. Veni apoi generalul Conte Pavel Dimitrievici Kiseleff, deplin împuternicit, președinte al Divanurilor Valahiei și Moldovei. El era și adjutant al împăratului Nicolae. S-a început atunci lucrarea Regulamentului Organic, la care Kiseleff avea ordin a se înțelege și cu fostul domn al Țării Românești, Grigore Ghica. Întâlnirile dintre dânșii pentru înțelegere aveau loc în casele lui vodă; acesta întrebuința ca dragoman pentru limba franceză pe generalul N. Mavru, care era cumnat (era soț cucoanei Profiriții, sora lui vodă). Mavru era foarte învățat, atât în limba elenă, otomană, cât și în cea franceză. Nu știu asupra cărui articol din Regulamentul Organic se iscase o neînțelegere între generalul adjutant, contele Kiseleff, și bătrânul nostru domn, neînțelegere care a produs o discuțiune de vreo 3-4 zile, până când s-a stenahorisit bunul și bătrânul domn și adresându-se lui Mavru, dragomanul său, în prezența generalului Kiseleff, îi zise cu un ton răstit:

— Fă-l să înțeleagă și să nu mă necăjească, că e mult de la mine până la el, fiindcă el este sluga împăratului, iar eu sunt iuci-tuilu pașa și fost domn al țării mele.

Atunci, generalul Kiseleff a rugat pe Mavru să-l potolească, căci vodă se plimba iritat prin salon; spuse că pricina neînțelegerii este că dânsul nu cunoaște nici limba greacă, nici limba română; astfel s-a putut potoli bătrânul nostru părinte.

Vodă Ghica a avut doi frați, pe Mihail vornicul mare și Constantin spătarul; surori a avut două, între care pe respectabilă și mult caritabila doamnă cucoana Profirița, fosta mai întâi consoarta marelui hatman Mavru, de care s-a divorțat și a luat în căsătorie pe d. colonel Blaremberg. De la răposatul N. Mavru a avut un băiat și trei fete. Băiatul este general astăzi în trupele rusești. Cu colonelul Blaremberg a avut trei copii, care sunt: maiorul Vladimir Blaremberg, d. N. Blaremberg, actualul efor al Spitalelor Civile; al treilea copil, fată, a ținut pe generalul Ghica, fiul fostului domn în Moldova.