Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/40

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

Basarab, în 1634, în Calea Mogoșoaiei; biserica Olteni, care s-a zidit și înfrumusețat de către enoriași și mahalagii, puind cu chiar mâna lor cărămizile la temelii, zidind și cărând materialul, atât bărbații, cât și doamnele și fetele lor; ea se află în Culoarea Albastră, strada Olteni. În clopotnița acestei biserici, la anul 1821, s-au închis grecii, arnăuții, ce s-au bătut cu mulțimea oștirei turcești, când aceasta a venit în Capitală sub Chehaia bei al pașii Silistrii, în ziua asasinării insurgenților Bimbașa Sava, Ghenci aga și căpitan Mihali, și când a ținut măcelul pe stradele Capitalei o zi întreagă, tăindu-se răsculații greci și dându-se răsplată, de un beșlic, de fiecare cap tăiat ce se ducea la Chehaia bei. (În ziua aceea au pierit mulți din orășenii români nevinovați.)

Această tragică scenă s-a petrecut într-o zi de duminică, la 12 ore, la prânz. Am văzut-o și eu, autorul broșurei, fiind copil de zece ani.

Alte biserici: biserica Sfintei Vineri, cu frumosul și istoricul monument al familiei lui Herăscu-Năsturel, unde este și azil de săraci, în centru, Culoarea de Roșu; biserica Zlătari, ce era închinată Patriarhiei Alexandriei, în Calea Mogoșoaiei, în centru, unde m-am născut eu, autorele acestei broșuri, la amn 1811; biserica Sf. Niculae, din suburbia Șelari, sau din Lipscani, care este prefăcută din temelie și înfrumusețată de către regele Carol I; biserica Antimului, în Culoarea de Verde, care este metohul Episcopiei Argeșului, e fondată de Antim mitropolitul, ce fu înecat în Dunăre din ordinul unui domn fanariot, în secolul al 18-lea; pe una din coloanele ce sunt în biserică stau scrise poezii frumoase ale acestui mitropolit; biserica Sf. Dimitrie din Ișlicari (str. Carol I), cu frumoasa grădină, și care este metohul Episcopiei Buzău.

Asemenea, bisericile cele vechi, numite: Biserica cu Sfinți, ce se zice și Biserica cu Sibilele; biserica Precupeții Vechi; biserica Hagiu; Tirchileștii, Popa Nan; schitul Icoana; biserica Popa Soare; biserica zisă Dintr-o zi, căci în ziua când s-a început zidirea, tot în acea zi, peste un an, s-a sfințit, aceasta este în dosul hotelului „Union"; biserica Bradu și biserica Sf. Gheorghe Vechi, unde era prima Mitropolie a țării și întâia școală slavonă; bisericile Răzvan și Olari, unde se află icoana Maicii Domnului cea făcătoare de minuni, care se transporta totdeauna pe la persoane cuprinse de boale grele, cărora li se făceau masluri; biserica Izvorul Tămăduirii, de sub Dealul Spirii.

Pentru locuitorii ce se preumblau pe jos, erau: balta Cișmegiului, unde au fost stuf sălbatic, sălcii și fabrica de tistimeluri;