Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/39

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

apă, care o cară cu câte un butoi făcut pe două roate, tras de un cal, numit saca. Iar fântâni în capitală erau: Mavrogheni, capul Podului Mogoșoaia, Văcărești, Filaret, Brâncoveni, la Sf.Elefterie, zisă Fântâna Țiganului; Cotroceni; la poarta lui Bellu, Podul Mogoșoaiei; la grădina Cișmegiu și sub via Gramont, Calea Craiova; Ceșmeaua Roșie; Podul Mogoșoaiei; la spatele Bisericei cu Sfinții; în hanul Zlătarilor, în fața bisericii (aceste trei sunt cele mai vechi).

Spitale erau: Mavrogheni, în capul Mogoșoaiei, astăzi zis Filantropia ; al Brâncovenilor, în mijlocul Capitalei; al Colintinii, pe Șoseaua Herăstrău; al Colții, în centrul Capitalei; al Oastei, în strada Știrbei Vodă, făcut în zilele lui vodă Bibescu; Spitalul de moșit; Spitalul de Copii; un Azil al Doamnei Bălașa, pe Calea Rahovei; al Sfintei Vineri, în centrul Capitelei, pentru adăpostirea săracilor.

Este apoi frumosul Azil al Doamnei Elena Cuza, pentru adăpostirea și buna creștere a copiilor orfani, început de domnia lui Știrbei Vodă.

Mănăstirile și bisericile istorice, cari, pentru frumusețile lor, trebuiesc văzute de voiajori, sunt: mănăstirea Radu Vodă, fondată în al 15-lea secol, pe o colină înaltă, în Culoarea" de Albastru, și unde s-a dat foc ierbăriei lui Sinan pașa, în vremea retragerei oștirei turcești, după bătălia de la Târgoviște cu Mihai Bravul, în secolul al 16-lea; acolo se afla și mica biserică a Sf. Atanasie, care a fost cimitir; în biserica acestei mănăstiri se află și mormintele a trei domni: Alexandru, Mihnea Turcitul, fiul său și al lui Radu Vodă, fiul lui Mihnea, singurul mormânt domnesc ce se mai vede în Capitala noastră; mănăstirea Sfântul Gheorghe cel Nou, în mijlocul Capitalei, fondată de Constantin Vodă Brâncoveanul în secolul al 17-lea, era înconjurată de un mare han, cu prăvălii pe dinăuntru, pentru magazii de mărfuri negustorești, și împrejmuită cu înalte ziduri; biserica Sfântul Spiridon, din Calea Șerban Vodă, Culoarea de Albastru, pentru frumoasa ei arhitectură gotică, care este fondată de domneasca familie a Ghiculeștilor, dotată cu mari venituri și în care se obicinuia a se îngropa domnii fanarioți; biserica Doamna Bălașa, fondată de familia Brâncovenilor, în secolul al 17-lea, unde este azil de săraci, în Calea Craiova; biserica Curtea Veche, fondată de Mircea Vodă cel Bătrân, în al 14-lea secol, în curtea palatului său domnesc, unde a omorât pe toți boierii și arhiereii Mircea Vodă Ciobanu, în al 16-lea secol; în această biserică toți domnitorii aveau frumosul și creștinescul obicei de a primi sfânta ungere la întronare; biserica Sfânta Ecaterina, Culoarea Albastru; biserica Sărindarului, în care a făcut liturghie patriarhul Macarie la anul 1635, și care se zice că este a 40-a biserică fondată de Matei Vodă