Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/210

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

la gura apei Buzăului.

Aceste șanțuri nu se numesc cetăți, nu sunt zidării ridicate pe teritoriul României, ci sunt niște reparațiuni ale unor forturi existente, de pământ, care pot să ne servească pentru oboare și magazii, iar dacă, la vreme de o forță majoră, va trebui a ne apăra de eventualități, apoi atunci le-am putea întrebuința, pe cât poziția și fortificarea lor ne-ar permite.

Atunci Statul nostru, frontarul bulevardului european, va fi privit cu respectul ce merită un Stat independent.

în fine, arătai întăririle ce le aveau străbunii noștri despre miazăzi și despre apus; despre miazănoapte avem uriașii munți, ale căror strâmtori ne povestesc cum strămoșii noștri au bătut neamurile năvălitoare de peste munți, iar de va fi nevoie a ne apăra și despre răsărit, avem coama întregului deal al râului Ialomiței, cu începere din calea ferată a drumului Iașilor, până la vărsarea acestui râu în Dunăre; râul acesta trece printre dealuri dintre cele mai înalte, astfel că locuitorii comunelor ce-l învecinează sunt siliți să se urce prin niște cărări înguste, ce le numesc sughițe, în care abia intră două care alăturate, și urcă aceste dealuri cu mare greutate, pe lângă niște pereți mari de mal humos și pietros. Asemenea sughițe prin care se comunică din ambele părți, din dreapta și din stânga lalomiții, se pot întări cu baterii, lucrate chiar de soldați. Astfel se vor putea împiedica inamicii ce vor veni despre răsărit, cu cea mai mare înlesnire, de a trece prin acele Dardanele, care sunt în număr, poate, de peste două sute, în toată întinderea Ialomiții; ar trebui ca dușmanul să expună peste 300 de mii de oștire împotriva unui număr destul de mic de apărători.

Studiat-au ofițerii Geniului nostru pozițiunile acestui deal ? Insemnat-au locurile în care s-ar putea face rezistența mai lesnicioasă ? Eu nu am