Pagină:Dimitrie Papazoglu - Istoria fondărei orașului București.djvu/130

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

— Dacă ești tu popă, spune-mi cele 10 porunci, ca să-ți dau drumul să te duci acasă.

Atunci începu, bietul popă, să-i numere, pe degetele de la mâini, poruncile, zicând așa: „Adacale, Vidin, Lom, Rahova, Nicopole, Șiștov, Giurgiu, Hârșova, Brăila, Măcin".

Vodă zise:

— Astea sunt, măi, bătrâne ?

— Da, Măria Ta, astea sunt poruncile Măriei Tale, ca să cărăm la acele locuri și noi, preoții, zahereaua oștirilor turcești, îți mai dau oare păs să-ți mai aduci aminte de poruncile care le-a dat Dumnezeu lui Moisi!

Fanariotul, atunci, făcând haz de această prezență de spirit a popii și, ca să mulțumească și pe mitropolit, a chemat pe vornicul cel mare, care era Dumitrache Ghica, tata lui Grigorie Vodă Ghica, devenit pe urmă mare ban, și i-a poruncit ca, pe dată, să trimeată pitacuri domnești la toți ispravnicii, ca să nu se mai ia preoții în salahorie; dete preotului de cheltuială și pitac la mână și-l liberă. Preotul era din Muscel și mitropolitul l-a înălțat, îndată, la grad de protopop.

Iată ce îmi povestește și tatăl meu de acest mojic și nebun domn. El a servit întâi ca dragoman pentru limba greacă, sub Căpitan pașa (comandantul Marinei otomane) și din acest post l-a numit d-a dreptul domn în România. El avea aici o gabrioletă, cu două tunuri mici, unul în dreapta și altul în stânga caprei vizitiului, acolo unde se pun felinarele; tunurile erau pline și vizitiul avea ordin ca, la caz de primejdie, să aprindă o iască cu cremenea, și să le dea foc. Vodă era turc și avea ca îmbrăcăminte un ileac roșu (un fel de spențer de marinar), cusut cu fir; pe cap purta cealma turcească verde, cusută cu nendele în felii; ca încălțăminte avea iminei roșii, în care își băga picioarele goale, fără ciorapi; șalvarii îi ajungeau numai până la genunchi, de i se vedeau pulpele cu picioarele goale, și pe picioare avea păr negru, fiind și el oacheș, cu barbă neagră. Acesta era costumul marinarilor turci.

La cabrioletă avea înhămați doi cerbi mari, cu coarnele mari, din munții noștri. Acestea toate erau ca să ție în respect și spaimă pe orășeni.

Între domnii fanarioți, am avut câțiva domni din pământeni, precum: Racovițeștii și Ghiculeștii.

Când s-a scoborât de pe tron Grigorie Vodă Ghica și până să sosească oștirile rusești în București, la 1770, țara se afla sub un guvern provizoriu; atunci s-au răsculat o ceată de apelpisiți, numindu-se crai de