Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/98

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

adevărului, iea nu-i dictează acesteea de cît legi cu desăvîrșire conforme cu cele mai recente descoperiri ale științei. Din partea mea susțin că această legislație și această organizație vor fi o monstruozitate, și asta pentru două motive. întăiul ie că știința omenească, necesar nu ie nici o dată desăvîrșită, și apoi, comparînd ceea ce dînsa a descoperit, cu ceea-ce-i mai rămîne de descoperit, putem spune că dînsa ieste mereu în fașă. Așa că dacă am voi să silim vieața practică, atît colectivă cît și individuală a oamenilor, să se conformeze cu stricteță și exclusiv celor din urmă date ale științei, am osîndi atît societatea cît și indivizii să îndure martiriul pe un pat dc Procust, care curîndă vreme va dizloca și va înăbuși, și societatea și indivizii, vieața rămînînd totdeauna nemărginit mai largă de cît știința.

Al doilea motiv, ie că o societate care s’ar supune unei legislații venite de la o academie științifică, nu pentru-că i-ar fi înțeles chiar iea caracterul rațional, în care caz existența acestei academii ar fi de prisos, ci pentru-că această legislație, venind de la atare academie, s’ar impune în numele unei științi care ar fi venerată făr-a fi pricepută, o asemenea societate ar fi o societate nu de oameni, ci de dobitoace, de brute. Aceasta ar fi o a doua ediție a acelei biete republici din Paraguay, care s’a lăsat guvernată atît de mult de cătră Compania lui Isus. O asemenea societate n’ar lipsi să se coboare-n curînd la cea mai de jos treaptă de idiotizm.