Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/132

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

pot fi de cît produse materiale, de cauze materiale, și că, dacă există o inteligență, această inteligență, ca și la noi, va fi totdeauna și pretutindenea un efect, nici o dată cauza primă... Acesta-i singurul înțeles care se poate da, după mine, afirmărei lui Littré, că nemărginirea, prin legătura ce-o are cu lumea cunoscută de noi, ajnnge o idee pozitivă, de-acelaș ordin.

Inteligența animală care se manifestă în cea mai înaltă expresie ca inteligență umană, ca spirit, ie singura ființă a cărei existență a fost constatată-n realitate, singura inteligență pe care-o cunoaștem: alta pe pămînt nu există. Și trebuie s’o privim negreșit ca una din cauzele cari lucrează în lumea noastră, direct. Dar, după cum am dovedit, acțiunea iei nu ie de loc spontană, Pentru-că departe de-a fi o cauză absolută, iea-i din potrivă o cauză cu totul relativă, fiind-că înainte de a ajunge la rîndul iei o cauză de efecte relative, însă-și iea a fost efectul uror cauze materiale cari au produs organizmul omenesc a cărui una din funcții iea ieste. Și chiar atunci cînd dînsa lucrează ca o cauză de efecte nouă în lumea exterioară, dînsa urmează mai departe să fie produsă de acțiunea materială a unui organ material, creerul. Dînsa-i deci, ca și vieața organică a unei plante, vieață care, produsă de cauze materiale, îndeplinește o acțiune naturală și necesară asupra mediului iei, o cauză cu totul materială. O numim intelectuală numai pentru a o deosebi de acțiunea