Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/101

Sari la navigare Sari la căutare
Această pagină nu a fost verificată

mare din partea celui ce se slujește de iei, dar care, cînd știi să te slujești bine de iei, ie mijlocul cel mai sigur de-a face să coopereze chiar I masele la întemeerea propriei lor închisori, Napoleon al III-lea și-a așezat toată puterea pe sufragiul universal, care nu i-a înșelat nici o dată încrederea. Bismarck, la rîndul lui, a făcut din I acest sufragiu baza imperiului său Knuto-germanic. De aceea nici o legislație exterioară și nici o I autoritate, ambele fiind de altminteri nedespărțite I una de alta, și amîndouă tinzînd la aservirea societăței și chiar la îndobitocirea legiuitorilor înși-și.


Urmează oare de aici că ieu resping ori-ce autoritate ? Departe de mine această idee. Cînd ie vorba de cizme, ieu recurg la autoritatea cizmarului. Dacă ie vorba de-o casă, de-un canal sau de-o cale ferată, consult, pe-aceea a unui arhitect sau a unui inginer. Pentru o știință specială mă adresez cutărui sau cutărui învățat. Dar nu las : să-mi impue nici cizmarul, nici arhitectul, nici inginerul, nici învățatul. Ii ascult în chip liber și cu tot respectul ce merită inteligența, caracterul, știința lor, rezervîndu-mi cu toate astea dreptul mieu netăgăduit de critică și control. Și nu mă mulțămesc să consult numai o autoritate specialistă, consult mai multe: compar părerile lor, și aleg pe acea ce mi se pare mai dreaptă. Dar nu recunosc nici o autoritate infailibilă, fără de greș, chiar în chestiile speciale de tot. Așa-dar,