Pagină:Bakunin - Dumnezeu și Statul.djvu/100

Jump to navigation Jump to search
Această pagină nu a fost verificată


Un corp științific, cărui i s’ar încredința cirmuirea societăței, va ajunge foarte curînd să nu se mai ocupe nici de cum de știință, ci de o cu totul alta afacere, lear această afacere, cea a tuturor stăpînirilor stabilite, va fi aceea să se eternizeze, cu alte cuvinte să se întemeeze pe veci, făcînd societatea încredințată îngrijirilor sale tot mai stupidă, mai idioată, și prin urmare tot mai rîvnitoare de guvernarea, de cîrmuirea unui asemenea corp.

Ceea ce-i adevărat pentru academiile științifice, firește că-i tot atît de adevărat pentru toate adunările constituante și legiuitoare, chiar cînd acestea sînt izvorîte din sufragiul universal. Intr’ădevăr acesta din urmă, poate să înoească alcătuirea acestora. Cu toate astea, asta nu-mpiedică să nu se formeze în cîți-va ani un corp de politiciani, privilegiați de fapt, dacă nu de drept, cari, închinați exclusiv direcției atacerilor publice ale unei țări, vor ajunge să alcătuească un soiu de aristocrație sau oligarhie politică. Uitați-vă la Statele-Unite ale Americei și la Elvețiea.

Cît se atinge de sufragiul universal, atît de preconizat de Gambetta și nu fără motiv, Gambetta fiind cel din urmă reprezentant inspirat și plin de credință al politicei advocățești și burgheze, pentru mine ie limpede că acest sufragiu ie exibițiea cea mai largă și tot o dată cea mai rafinată a șarlatanizmului politic al Statului. Un instrument vătămător, negreșit, și care cere o iscusință