Miorița s-a născut în Maramureș/TM 31-40

Jump to navigation Jump to search
TM 21-30 Miorița s-a născut în Maramureș de Dorin Ștef
TM 31-40
TM 41-50
Antologie de texte mioritice din Maramureș / Țara Maramureșului


TEXT 31[modifică]

Țara Maramureșului 31
Bârsana (7) →1985

Pă rătuțu lung și lat,
De multe oi îi umblat,
Sînt toți trei păcurărei,
Toți trei veri primăvărei.
5. Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic îi străinic.
Tăt îl mînă și-l adună
Cît îi ziulica bună,
Cu căldarea după apă
10. Ca să-i facă judecată;
Cu turmuța la izvoară,
Li-i gîndul ca să-l omoară.
Numai el o rupt și-o zis:
– Voi, dacă mi-ți omorî,
15. Pă mine mă îngropați
În strunguța oilor,
În drumul feciorilor;
În cărarea fetelor
Și-n drumul nevestelor.
20. Și în mîna de-a dreaptá
Să-mi puneți voi trîmbița;
Și-n mînuța de-a stîngá
Voi să-mi puneți fluiera.
Cînd vîntuțu și-a sufla
25. Trîmbița și-a trîmbițá,
Fluieru a fluierá,
Oile tăte-or zdera
Și pă mine m-or cînta.
Acasă dacă-ți pleca
30. Mămuca v-a întreba:
– Nu zine și-al meu fecior?
– Da, zine, da-i în pripor!
O rămas cam înapoi
Cu cele șchioape de oi;
35. O rămas cu oi cornute,
Mîndru l-or cînta pă munte;
O rămas cu oi bălăi,
Mîndru l-or cînta pă văi.
== Note ==

 • Culegător – Petre Lenghel Izanu
 • Informator – Anuța Godja, 84 ani (nu știe carte).
 • Localitatea/Data – Bârsana, →1985; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Poezii și povești pop. din Maramureș, P. Lenghel, 1985, p. 225-226, text 366.
 • Tipul – Nord-maramureșean, clasic.

TEXT 32[modifică]

Țara Maramureșului 32
Bârsana (8) →1985

Pă deluț, pă cornicei,
Trecu-și tri păcurărei,
Cu oile după ei.
Cei mai mari îs veri primari,
5. Cel mai mic îi străinic.
Tăt îl suie și-l coboară,
Cu oile la izvoară.
– Voi, doi păcurărei,
10. Ce v-am ținut de frați ai mei,
Voi în țară dacă-ți mere,
Spuneți-i mămuchi mele
Pă mine să nu m-aștepte
Cu cină caldă pe masă,
15. Nici cu apă rece-n vasă.
C-am rămas pe cele văi
Cu oile bucălăi;
C-am rămas pă cele groape
Cu oile cele știoape.
20. Și voi, doi păcurărași,
De mine vreți să scăpați.
Și de s-o văji să mor,
Pă cîmpuțu de mohor,
Rogu-vă a mă-ngropa
25. În strunga de oi,
Să siu tot cu voi;
În dosu stînii,
Să-mi aud cîinii.
Cîinii cînd or bate
30. Pîn oi or străbate!
Oile s-ar strînge,
Pă mine m-or plînge,
Cu lacrimi de sînge.
Păsările-or ciripi
35. Și pă mine m-or jăli.
== Note ==

 • Culegător – Petre Lenghel Izanu
 • Informator – Pălăguță Bledea, 61 ani (nu știe carte).
 • Localitatea/Data – Bârsana, →1985; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Poezii și povești pop. din Maramureș, P. Lenghel, 1985, p. 229-230, text 371.
 • Tipul – Nord-maramureșean.
 • Observații. Dacă prima parte respectă tipicul local, în replica-testament succesiunea secvențelor e bulversată și textul e condimentat cu versuri nespecifice, de tip baladă (vers. 25-33 au regim metric de 5/6 silabe; introducerea forțată a expresiei “pe cîmpuțu de mohor”; respectiv bocetul, lipsit de particularități locale.)

TEXT 33[modifică]

Țara Maramureșului 33
Bârsana (9) →1985
 
Sus în vîrfu muntelui,
La crucița bradului,
Șăd tustre păcurărei
Cu oile după ei.
5. Păcurarii țin un sfat,
Pă cel mai mic l-o mînat
Să întoarcă oile,
C-o rătăcit bietele.
Oile le-o înturnat,
10. Lui grea lege i-o pticat!
Ori să-l taie, ori să-l împuște,
Ori să-l puie între țepuște;
Ori să-l puște, ori să-l taie,
Ori să-l puie între fîrtaie.
15. Și o strîgat cătră ei:
– O, dragi frățiorii mei,
De s-ar văji să mor eu,
Săpați-mi mormîntul meu,
Da` nu-n vede sintirim,
20. Că între morți oi si străin;
Nici în dalbu temeteu,
Numa unde-oi zice eu:
În staulul oilor,
O`-n ocolul mieilor.
25. Și în loc de copărșău
Beliți scoarță de durzău;
În loc de pînză pă obraz
Beliți scoarță de buhași.
Și în loc de luminele,
30. Mugurei și mlădițele.
Iar drag, fluierașul meu,
Puneți-l la capu meu.
Cînd or sufla vînturi grele
Să-mi tragă una de jăle.
35. Săracile oi cornute,
Cum mi-ți căta voi pîn` munte,
Iar dragi, frățiorii mei,
Cum mi-ți căta voi prin văi.
== Note ==

 • Culegător – Petre Lenghel Izanu
 • Informator – Ioana Cora, 48 ani (4 clase primare).
 • Localitatea/Data – Bârsana, →1985; Țara Maramureșului;
 • Publicat în Poezii și povești pop. din Maramureș, P. Lenghel, 1985, p. 231-232, text 373.
 • Tipul – Nord-maramureșean, arhaic.

TEXT 34[modifică]

Țara Maramureșului 34
Berbești (1) →1968

Sus la verdele de munte,
La iarba pînă-n gerunche,
Mărgu-și trei păcurărei,
Cu oile după ei.
5. Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic îi străinic.
Tot îl mînă și-l adună
După oi și după turmă.
– Stați, fraților, locului,
10. Numai voi că v-ați grăit
Pe mine să mă d-omorîți.
Pă mine mă d-omorîți
În vîrfuțu muntelui,
În mijlocu plaiului,
15. În strunguța oilor,
În locu găleților.
În locuțul de sălaș
Puneți scoarță de buhași.
Cîți oameni pe plai or trece,
20. Tăți de crucea mea s-or șterge.
Voi la țară-ți coborî,
Măicuța m-a agodi
Tot cu cina caldă-n masă
Și cu apă rece-n vasă.
25. Cina-n masă s-a răci,
Apa-n vasă s-a-ncălzi,
Eu la masă n-oi sosi.
Mămuca v-a d-întreba
Unde i-o rămas slujba?
30. - O rămas pă cele groape,
Cu oile cele șchioape;
O rămas pă niște văi,
După niște oi bălăi.
== Note ==

 • Culegător – Iordan Datcu
 • Informator – Dumitru Codre, 66 ani.
 • Localitatea/Data – Berbești, →1968; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Literatura populară din Maramureș, Ion Bîrlea, 1968 (pe urmele lui Ion Bîrlea după 50 de ani), vol. II, anexa 1, p. 425-426, text 2.
 • Tipul – Nord-maramureșean, arhaic.

TEXT 35[modifică]

Țara Maramureșului 35
Berbești (2) →1968

Sus la verdele de munte,
La iarba pînă-n gerunche,
Mergu-și trei păcurărei
Cu oile după ei.
5. Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic îi străinic.
Tot își urcă și coboară
Și în vîrf și la izvoare,
Facu-i legea să-l omoare.
10. - Fraților, fîrtaților,
Voi, dacă mi-ți omorî,
Acolo mă îngropați,
În strunguța oilor,
În locul găleților.
15. Loc de pînză pă obraz
Puneți scoață de buhaș;
Dar în loc de lumninele
Tăiați-mi patru nuiele.
Cînd îi ceață și negúră
20. Puneți-mi fluieru-n gură;
Cînd vîntuțu și-a sufla
Fluieru va fluierá,
Oile toate-or zbiera.
Și fluierul cel de vînt
25. Să mi-l puneți la mormînt;
Și-n mîna cea de-a dreaptá
Să îmi puneți trîmbița.
Cînd vîntuțu și-a sufla
Trîmbița a trîmbițá,
30. Fluierul și-a fluierá,
Doamne, […] m-or cînta.
== Note ==

 • Culegător – Iordan Datcu
 • Informator – Vasile Codrea
 • Localitatea/Data – Berbești, →1968; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Literatura populară din Maramureș, Ion Bîrlea, 1968 (pe urmele lui Ion Bîrlea după 50 de ani), anexă, p. 424-425, text 1.
 • Republicat Miorița, A. Fochi, 1980, p. 203-204.
 • Tipul – Nord-maramureșean, arhaic.
 • Observație. În partea a doua a textului nu se respectă succesiunea tematică a tipului.

TEXT 36[modifică]

Țara Maramureșului 36
Berbești (3) →1970
 
Sus la verdele de munți,
La iarbă pînă-n genunți,
Mărgu-și tri păcurărei
Cu oile după ei.
5. Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic îi străinic.
Tăt îl mînă și-l adună
Cu oile la fîntînă.
Tăt îl suie și-l scoboară
10. Cu oile la izvoară,
Facu-i legea să-l omoară.
– Fraților, fîrtaților,
Voi dacă mi-ți omorî
Pă mine să mă-ngropați
15. În strunguța oilor,
Lîngă țarcu mieilor;
În vîrfuțul muntelui,
În mijlocu plaiului.
Și în mîna de-a dreaptá
20. Tăt mi-ți pune tilinca;
Și să-mi puneți pă mormînt
Fluierașu cel de vînt.
Cînd vîntuțu a sufla
Oile tăte-or zdera
25. Dacă mi-o văzut moartea.
Și-n locuț de prăporei
Mi-ți tăie patru durzăi;
Și-n locuț de luminele
Mi-ți tăie patru nuiele;
30. În loc de pînză p-obraz
Pune-ți scoarță de buhaș.
Și-a zini Ziua Crucii,
Voi la țară-ți coborî.
Mămuca v-a întreba
35. Unde i-o rămas slujba?
– Am lăsat pă cele văi
Cu cele bălăi de oi;
Am lăsat pă cele groape
Cu oile cele știoape.
40. Mămuca m-a agodi
Cu cina caldă pe masă
Și cu apă rece-n vasă
Să-i zie slujba acasă.
Cina-n masă s-o răci,
45. Apa-n vasă s-a-ncălzi,
Slujba ei n-a mai veni,
Că s-o dus a putrezi
Alăturea cu morții.
== Note ==

 • Culegător – Ion Corbescu
 • Informator – Pălagă Codrea
 • Localitatea/Data – Berbești, →1970; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Ceas pe ceas se alungă, 1970, p. 62-63.
 • Tipul – Nord-maramureșean, arhaic.
 • Observații. 1. Textul e inclus în ciclul de balade. 2. Titlul din culegere: Colinda păcurarului.

TEXT 37[modifică]

Țara Maramureșului 37
Berbești (4) – 1991

Sus la verdele de munte,
La iarba pînă-n gerunte,
Mărgu-și tri păcurărei
Cu oile după ei.
5. Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic e străinic.
Tăt îl suie și-l coboară
Cu oile la izvoară
Și-i fac legea să-l omoară.
10. - Fraților, fîrtaților,
Voi dacă mi-ți omorî
Acolo mă d-îngropați,
În strunguța oilor,
În locu găleților.
15. Și-n mănuca de-a dreaptá
Voi să-mi puneți trîmbița;
În mănuca de-a stîngá
Voi să-mi puneți tilinca.
Cînd vîntuțu a sufla
20. Trîmbița a trîmbițá,
Tilinca a tilincá.
Și-a zini Ziua Crucii,
Voi la țară-ți coborî.
Măicuța v-a întreba
25. Unde i-o rămas slujba?
Spuneți c-am rămas pă văi
Cu oițele bălăi;
Spuneți c-am rămas pă groape
Cu oile cele șchioape.
== Note ==

 • Culegător – Pamfil Bilțiu
 • Informator – Maria Codrea, 69 ani (n. 1922).
 • Localitatea/Data – Berbești, 1991; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Sculați, sculați, boieri mari, P. Bilțiu și Gh. Pop, 1996, p. 120, text 93.
 • Tipul – Nord maramureșean, clasic.

TEXT 38[modifică]

Țara Maramureșului
Săliștea de Sus (1) →1970

Mărgu-și tri păcurărei
Cu oile după ei,
Tăt la verdele de munte,
La iarba pînă-n gerunte.
5. Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic îi străinic.
Tăt îl suie și-l coboară
Și-i fac legea să-l omoară.
– Hei, măi, frătiuluții mei,
10. Mi-ți sui, mi-ți coborî
Pînă ce mi-ți omorî.
Acolo să mă-ngropați,
În strunguța oilor,
În locu găleților.
15. Și-n mînuca de-a dreaptá
Pune-mi-ț și trîmbița,
Cînd vîntuțu și-a sufla
Trîmbița și-a trîmbițá,
Oile s-or aduna,
20. Munții s-or cutremura
Și pe mine m-or cînta.
Oile cele bălăi
M-or cînta vara pă văi;
Oile cele cornute
25. M-or cînta vara pă munte.
Și iar verde de secară
Cînd îți coborî la țară
Mămuca v-a întreba:
– Unde-ați lăsat siucá?
30. - O rămas pîntre cotroape
Cu niște oiță știoape.
– Unde ați lăsat siucá?
Și iară v-a întreba.
– Că siuca ț-o murit!
35. - Hai, arată-mi mormîntu
Ca să-mi mîngîi sufletu;
Vin` arată-mi crucițá
Ca să-mi mîngîi inima!
De cînd de-acasă-am pleacat
40. Multe vînturi ș-o suflat,
Multe ploiț-o plouat,
Mormîntu s-o așezat
Și crucița s-o stricat.
== Note ==

 • Culegător – Anuța Iuga
 • Informator – Maria Iuga, 69 ani.
 • Localitatea/Data – Săliștea de Sus, →1970; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Semnal, mai 1970.
 • Tipul – Nord-maramureșean, clasic.
 • Observații. Textul e inclus în ciclul balade.

TEXT 39[modifică]

Țara Maramureșului 39
Săliștea de Sus (2) – 1980
 
Pe colo, pe sub muncei,
Iesu-mi tri păcurărei
Cu oile după ei.
Doi îs mari și-s veri primari,
5. Unu-i mic și-i streinic.
Cel mai mic așe o zîs:
– Hei, măi, frătiuluții mei,
Mi-ți sui, mi-ți coborî.
10. Și dacă mi-ți omorî
Acolo mi-ți îngropa
În strunguța oilor,
În locu găleților;
În mînuța de-a dreaptá
15. Pune-mi-ț și trîmbița.
Cînd vîntuțu și-a sufla
Trîmbița și-a trîmbițá,
Munții s-or cutremura,
Oile s-or aduna
20. Și pe mine m-or cînta.
Colo, mai în jos, la țară,
Vi-ț tîlni cu mama iară.
Numai ea v-a întreba:
– Unde-ați lăsat siucá?
25. - Pe colo, pîntre cotroape,
Cu oile cele știoape.
== Note ==

 • Culegător – Dumitru Iuga
 • Informator – Anuța Iuga, 40 ani (n. 1940).
 • Localitatea/Data – Săliștea de Sus, 1980; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Memoria Ethnologica, 2001, p. 7-8.
 • Tipul – Nord-maramureșean, clasic.

TEXT 40[modifică]

Țara Maramureșului 40
Săliștea de Sus (3) →1980
 
Ieși-s trei păcurărei
Cu oile după ei,
Tăt la verdele de munte,
Cu iarba pînă-n gerunte.
5. Dacă-acolo sosîie-re
Bună lege că-i făce-re.
Cei mai mari îs veri primari,
Cel mai mic i străinic.
Tăt îl mînă și-l coboară
10. Cu oile la izvoară,
Facu-i legea să-l omoară.
– Măi frătiuț, frătiuții mei,
Și dacă mi-ți omorî
Pă mine mă îngropați
15. În strunguța oilor;
Și-n mînuca de-a dreaptá
Tăt îmi puneți trîmbița,
Și cînd vîntu și-a sufla-re
20. Trîmbița și-a trîmbița-re.
Voi acasă dacă-ți mere
Numa maica v-a-ntreba-re:
– Unde-o rămas siucá?
Spuneți-i mămuchii-așa:
25. Că eu numa mi-am rămas
Tăt pe niște rîturele,
Tăt cu niște mnilușele;
Pe acolo, pîn cotroape,
Cu niște oiță știoape.
30. Da` spuneți-i mămuchii-așă,
Că pe mine nu m-aștepte
Nici cu cină caldă-n masă,
Nici cu apă rece-n vasă,
[Că] nu m-a mai vedè acasă.
== Note ==

 • Culegător – Dumitru Iuga
 • Informator – neprecizat;
 • Localitatea/Data – Săliștea de Sus, →1980; Țara Maramureșului.
 • Publicat în Calendarul Maramureșului, 1980, p. 14, text 42.
 • Tipul – Nord-maramureșean, clasic.